IT

IT036 L’avenir de la Bible

36. R. Bieringer & D. Pollefeyt, L’avenir de la Bible. Risques et possibilités pour l’education biblique, in Bijdragen. Tijdschrift voor filosofie en theologie, 65(4)(2004)393-416. (Online)

To top