IT

IT035 Parochiecatechese: Catechese binnenstebuiten.

35. D. Pollefeyt & A. Dillen, Parochiecatechese: catechese binnenstebuiten. Uitdagingen voor de parochiecatechese anno 2004, in Collationes. Tijdschrift voor theologie en pastoraal 34(3)(2004)227-252. (Online)

To top