IT

IT037 Godsdienstonderwijs uitgedaagd

37. D. Pollefeyt & D. Hutsebaut & H. Lombaerts & M. De Vlieger & A. Dillen & J. Maex & W. Smit, Godsdienstonderwijs uitgedaagd. Jongeren en (inter)levensbeschouwelijke vorming in gezin en onderwijs. Opzet, methode en resultaten van empirisch onderzoek bij leerkrachten rooms-katholieke godsdienst en leerlingen van de derde graad secundair onderwijs in Vlaanderen (Instrumenta Theologica, 26), Leuven, 2004, isbn 90-429-1473-4, 552 blz. (Online)

To top