Biografie

Didier Pollefeyt (Menen, 18 november 1965) is een Belgisch katholiek theoloog en gewoon hoogleraar aan de KU Leuven.

Hij doceert aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen catechetiek, godsdienstpedagogiek, post-holocaust theologie en joods-christelijke dialoog. Hij is de drijvende kracht achter Thomas (Theologie Onderwijs en Multimedia, Actieve Samenwerking), de Nederlandstalige website voor het godsdienstonderwijs en voorzitter van het Centrum voor Vredesethiek.

Na het behalen van een licentie in de Godsdienstwetenschappen (1988) en een licentie in de Godgeleerdheid (1991) promoveerde Pollefeyt in 1995 met een doctoraat in de Godgeleerdheid over ethiek na Auschwitz. De promotor was prof. Roger Burggraeve. Daarna werd Pollefeyt docent (2000), hoofddocent (2002), hoogleraar (2005) en gewoon hoogleraar (2008) aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven. Zijn onderzoek richt zich sinds 1986 op de joods-christelijke dialoog en op de studie van de holocaust als uitdaging voor ethiek, interreligieuze dialoog en religieuze opvoeding.

Daarnaast coördineert Pollefeyt het Centrum Academische Lerarenopleiding van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven, en richt hij zich op het werkveld met onderzoek naar catechetiek, godsdienstpedagogiek en de identiteit van katholieke scholen.

Van 2013 tot 2017 was hij vicerector Onderwijsbeleid van de KU Leuven.

» Bekijk de volledige CV van Didier Pollefeyt.

To top