Publications

IT Publications

145. D. Pollefeyt, Godsdienstonderwijs en de Identiteit van Katholieke Scholen Vandaag, in Collationes 53 (2023), p. 387-423, (Online)

140. D. Pollefeyt, F. Van Rooij & J. Bouwens, The Charism Scale. Assessing the Characteristics of Marist Education in the Champagnat Tradition, in Journal of Empirical Theology (2022), p. 1-27, (Online)

139. D. Pollefeyt & J. Bouwens, The Vatican and the Catholic Dialogue School as a “Place of Differences Living Together in Harmony", in Marriage, Families & Spirituality 28(2) (2022), p. 291-305, (Online)

136. D. Pollefeyt & J. Bouwens, The Profile of Priests Involved in Catholic Education in Victoria. Analysis of Aggregated ECSI Research Data 2011-2018, in B. Reed & P. Sharkey (Ed.), Embracing the Vatican II mission for education. Essays in honour of Tom Doyle AO, Australia, Garatt Publishing, 2022, p. 177-220, (Online)

115. R. Horner, D. Pollefeyt, J. Bouwens, T. Brown, C. Jacobs-Vandegeer, M-L. Heaney and M. Buchanan, Openness to Faith as a Disposition for Teachers in Catholic Schools, in International Journal of Practical Theology 24(2) (2020), p. 231-251, (Online)

108. D. Pollefeyt & M. Richards, Catholic Dialogue Schools, Enhancing Catholic School Identity in Contemporary Contexts of Religious Pluralisation and Social and Individual Secularisation, in Ephemerides Theologicae Lovanienses 91(1) (2020), p. 77-113, (Online)

107. D. Pollefeyt & J. Bouwens, Assessing and Enhancing Catholic School Identity: Towards a Recontextualising Catholic Dialogue School, in M. Badart & G. Vallée (CEEC) (ed.), Acts of the International Symposium, The Catholic School and the Intercultural and Interreligious Challenges, Brussel, CEEC. European Committee for Catholic Education, 2019, 42-64, (Online)

100. L. Boeve, J. Mettepenningen & D. Pollefeyt, Liefde in tijden van katholieke dialoogschool, Antwerpen, Halewijn, 2017, 80 blz. (Online)

99. D. Pollefeyt, J. Bouwens & P. Vereecke, Katholieke dialoogschool. Wissel op de toekomst, Antwerpen, Halewijn, 2017, 184 blz. (Online)

96. D. Pollefeyt, J. Bouwens & J. Mettepenningen, Katholieke Dialoogschool. Eigentijds Tegendraads, 2016, Antwerpen, Halewijn, 2016, 72 blz. (Online)

95. D. Pollefeyt & J. Bouwens, What Does Catholic Mean Today?, in The Tablet, 13 februari 2016, p. s4-s5, (Online)

94. B. Reed & D. Pollefeyt, Searching for Parish Engagement Scale (SPES). Een aanzet tot een empirische, contextuele en theologische lezing van de hedendaagse kerk, in Collationes 44(3) (2014), p. 243-282, (Online)

90. D. Pollefeyt & J. Bouwens, Identity in Dialogue. Assessing and Enhancing Catholic School Identity. Research Methodology and Research Results in Catholic Schools in Victoria, Australia, (Christian Religious Education and School Identity), Zürich – Berlin, LIT Verlag, 2014, 472 blz. (Online)

89. H. Derroitte, G. Meyer, D. Pollefeyt & B. Roebben, Religious Education at Schools in Belgium, in M. Rothgangel, R. Jackson & M. Jäggle (ed.), Religious Education at Schools in Europe (Volume 2: Western Europe), Vienna, Vienna University Press, 2014, p. 43-63, (Online)

70. D. Pollefeyt & J. Bouwens, Framing the Identity of Catholic Schools. Empirical Methodology for Quantitative Research on the Catholic Identity of an Education Institute, in International Studies in Catholic Education, 2(2) (2010), p. 193-210, (Online)

AT Publications

148. D. Pollefeyt, ECSI @ KU Leuven. A response to Review of the Religious Education Curriculum for Catholic Schools in the Archdiocese of Melbourne, Leuven, KU Leuven, 2023, 17 blz. (Online)

143. D. Pollefeyt, J. Bouwens & E. Wybo, Bridging the gap. Onderzoek naar het religieuze en levensbeschouwelijke profiel van jongvolwassenen (18-25) in Vlaanderen. Eindrapport, KU Leuven, Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, 2021, 289 blz. (Online)

142. D. Pollefeyt, J. Bouwens & E. Wybo, Kerken/kernen van/vol geloof/hoop/liefde. SPES-onderzoek in de Pastorale Eenheid Antwerpen Centrum, KU Leuven, Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, 2021, 143 blz. (Online)

140. D. Pollefeyt & J. Bouwens, What does Catholic mean today?, in The Tablet 13 februari 2016, p. s4-s5, (Online)

138. D. Pollefeyt, Stoutmoedig geloof, in E. Vromman, Passie en twijfel, het geloof van een godsdienstleerkracht, Antwerpen, Halewijn, 2020, p. 115-119, (Online)

133. D. Pollefeyt, Kritische reflectie. Onderwijs KU Leuven, ter voorbereiding Instellingsreview KU Leuven, 2016, 116 blz. (Online)

131. R. Gosselink & D. Pollefeyt , Vision and Policy Plan Education and Students 2014-2017, Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, 2015, (Online)

130. R. Gosselink & D. Pollefeyt, Visie en beleidsplan. Onderwijs en studenten 2014 2017, Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, 2015, (Online)

129. D. Pollefeyt, De katholieke dialoogschool. Een pedagogisch project, in In Dialoog 1, 2016, p. 44-49, (Online)

119. D. Pollefeyt, J. Bouwens & B. Slechten, Onderzoeksrapport katholieke schoolidentiteit in Vlaanderen en het VSKO. Deel II: Onderzoeksresultaten en VSKO identiteitsprofiel, 2014, s.l., 268 blz. (Online)

118. D. Pollefeyt, J. Bouwens & B. Slechten, Onderzoeksrapport katholieke schoolidentiteit in Vlaanderen en het VSKO. Deel I: Bijlagen, 2014, s.l., (Online)

111. D. Pollefeyt & J. Bouwens, Identiteit van scholen in beeld gebracht. Empirische methodologie voor kwantitatief onderzoek naar de katholieke identiteit van de onderwijsinstelling, in K. Vanspeybroeck & J. Cleays (ed.), Identiteit in diversiteit. Inspiratie voor katholieke lerarenopleidingen, Brussel, Licap, 2009, p. 44-60, (Online)

107. D. Pollefeyt en J. Bouwens, Het perspectief van een onderzoeker en een theoloog, in P. Keersmaekers, M. Van Kerkhoven & K. Vanspeybroeck (ed.), Dialoogschool in actie. Mag ik er voor u zijn Antwerpen, Halewijn – VSKO – VVKHO, 2013, p. 49-60, (Online)

100. D. Pollefeyt, Wat is er wollig aan de christelijke traditie?, in De Standaard, 23 maart 2011, (Online)

99. D. Pollefeyt en J. Bouwens, Tussen Leuven en Melbourne. Katholiek onderwijs in tijden van de-traditionalisering en pluralisering. Een inleiding in de Melbourne schaal, in K. Vanspeybroeck & J. Claeys (ed.), Waar zeg jij dat ik ben? Eigen zinnig leraar-zijn in een katholieke school Brussel, Licap, 2010, p. 78-87, (Online)

© 2024 DidierPollefeyt.be
To top