Research

The research activities of Didier Pollefeyt are situated around 5 areas.

  1. As Holocaust scholar, he works on an ethical and theological analysis of the Holocaust and the development of the foundations of ‘ethics and theology after Auschwitz’.
  2. As chairman of the Center for Peace Ethics, he develops an analysis of the questions of evil, guilt, remembrance, forgiveness and reconciliation.
  3. Didier Pollefeyt published about the ethical and theological problems connected to the encounter of Judaism and Christianity. On behalf of the Conference of Belgian Bishops he is part of the Belgian Consultative Body for Jews and Christians and of the Belgian Catholic Commission for Religious Relationships with Judaism.
  4. As chairman of the Center for Teacher Education Pollefeyt investigates the pedagogy of hermeneutical-communicative and interreligious education.
  5. His most recent research aims at the religious identity of institutions, especially of catholic schools.

Guidance Doctorates & Master’s Theses

a) Completed Doctorates

20. M. RichardsFaith in Dialogue. Recontextualizing Catholic School Identity and Mission in a Diverse and Changing United States. Theoretical, Empirical and Praxeological Dimensions for a Catholic Dialogue School, 2019, promotor: prof. dr. D. Pollefeyt.

19. R. MaddenLiving Between, Exploring a Framework of Spirituality for Students and Teachers in Catholic Schools, A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, University of Divinity, 2019, promotor: prof. dr. D. Pollefeyt.

18. S. Adamma NnejiBeyond Intolerance. Towards a Paradigm Shift for Religious Pedagogy in Nigeria, Leuven, 2018, promotor: prof. dr. D. Pollefeyt.

17. L. Tack, Weg van de waarheid? Een historisch-kritisch en hermeneutisch onderzoek van Joh. 16,4 in het licht van de joods-christelijke dialoog. Proefschrift tot verkrijging van de graad van Doctor in de Godgeleerdheid, promoter: prof. dr. R. Bieringer, co-promotor: prof. dr. D. Pollefeyt, pre-defense: 4 november 2015.

16. B. Reed, Engaging with the Hopes of Parishes. A Systematic, Empirical and Practical Search for a Parish Engagement Scale (SPES). A dissertation presented in partial fulfillment of the requirements for the Doctor’s Degree in Theology (Ph.D.), Leuven, 2015, 516 blz., promotor: prof. dr. D. Pollefeyt.

15. M.C. Ugbor, Living the Future in Dialogue: Towards a New Integral and Transformative Model of Religious Education for Nigeria in the 21st Century, promotor: D. Pollefeyt. Dissertation for the Degree of Doctor in Theology, Leuven, 2013.

14. L. Tha Ling Sum, Transforming Catechesis for Life: Towards a Paradigm Shift of Catechetics in Myanmar, promotor: D. Pollefeyt, Dissertation for the Degree of Doctor in Theology, Leuven, 2012.

13. E. Nathan, New Perspectives on Paul and the New Covenant: A critical investigation into the significance of covenant in the Letters of Paul in light of the historical parting of the ways between Judaism and Christianity, promoter: R. Bieringer, co-promoter: D. Pollefeyt, Dissertation for the Degree of Doctor in Theology, Leuven, 2011.

12. D. Bolton, The New Perspective on Paul and the Jews: A critical investigation into the significance and role of a contemporary exegetical reading of the Letters of Paul within a Jewish-Christian dialogical context., promoter: D. Pollefeyt, co-promoter: R. Bieringer, Dissertation for the Degree of Doctor in Theology, Leuven, 2011.

11. M. Coetsier, Etty Hillesum and the Spiritual Search. An Analysis of the Diaries and Letters 1941-1943 in the Light of Martin Buber, Emmanuel Levinas and Dietrich Bonhoeffer, Proefschrift voorgedragen tot het behalen van de graag van Doctor in de Vergelijkende Cultuurwetenschappen, Gent, Gent University Press, 2011.

10. S. Nneji, Religious (in)tolerance and Religious Education in Nigeria: a Call for a Paradigm Shift?, Dissertation for the Degree of Doctor in Theology, Leuven, 2012.

9. J. F. Deckard, ‘Invisible’ Believers for Peace. Relgion and Peacebuilding in Postwar Bosnia-Herzegovina. Dissertation for the Degree of Doctor in Social Siences, Leuven, 2011.

8. E. Lopez Perez, Excessive Love admist the Unforgivable. Political-Mystics & Mestizo-Forgiveness in Conflict & Peace. Dissertation for the Degree of Doctor in Theology, Leuven, 2009, promoter: J. Haers, co-promoter: D. Pollefeyt, 540 p.

7. D.D. Capuacao, Religion and Ethnocentrism. An Empirical-Theological Study of the Effects of Religious Attitudes towards Minorities among Catholics in the Netherlands. A dissertation presented in fulfillment of the requirements for the Doctor’s Degree in Theology (S.T.D.) at the Radboud University Nijmegen & the K.U.Leuven, Nijmegen/Leuven, 2009, promotoren: D. Pollefeyt, J.A. van der Ven, co-promoter: C. Sterkens, 300 p.

6. B. Briliute, Open-Ended. Towards a New Paradigm for Religious Education in Lithuania in View of a Young Generation of Newcomers to the E.U.: Empirical and Theoretical Perspectives between Relativism and Religious Commitment. A dissertation presented in partial fulfilment of the requirements for the Doctor’s Degree (Ph.D.) in Theology (S.T.D.), Leuven, 2008, 319 p.

5. M. Moyaert, Een zekere fragiliteit. Interreligieuze dialoog en de spanning tussen identiteit en openheid. Proefschrift aangeboden tot verkrijging van de graad van Doctor in de Godgeleerdheid, Leuven, 2007, promoter: D. Pollefeyt.

4. M.-L. Durand, Herméneutiques juive et chrétienne: un dialogue est-il possible? A partir d’une analyse de la pratique midrashique dans le judaïsme rabbinique ancien et contemporain. Proefschrift aangeboden tot verkrijging van de graad van Doctor in de Godgeleerdheid, Parijs/Leuven, 2006, promoter: H.-J. Gagey, co-promoter: D. Pollefeyt.

3. A. Dillen, Het gezin: à-Dieu? Naar een contextuele ethiek, theologie en (godsdienst-) pedagogiek van gezinnen vandaag. Proefschrift aangeboden tot verkrijging van de graad van Doctor in de Godgeleerdheid, Leuven, 2005, promoter: D. Pollefeyt, co-promoter: R. Burggraeve.

2. J. Maex, Een hermeneutisch-communicatief concept vakdidactiek godsdienst: een fundamenteel-theoretisch empirisch onderzoek. Proefschrift aangeboden tot verkrijging van de graad van Doctor in de Godgeleerdheid, Leuven, 2003, promoter: H. Lombaerts, co-promoter: D. Pollefeyt.

1. F. Vandecasteele-Vanneuville, Jesus and ‘the Jews’ in John 8:31-59: an Interdisciplinary Investigatin into the Problem of Anti-Judaism in the Gospel of John. Proefschrift aangeboden tot verkrijging van de graad van Doctor in de Godgeleerdheid, Leuven, 2001, promoter: R. Bieringer, co-promoter: D. Pollefeyt.

b) Current Doctorates

4. B. Kaipullyparamban Joy, Dialoog in diversiteit ten dienste van een zinvol samenleven: perspectieven van een dialoogmodel voor godsdienstonderwijs in Indië, (2022), promotor: D. Pollefeyt.

3. R. Mc Aleer, Dialogale theologie en katholiek onderwijs: op weg naar een gedeelde toekomst in Noord-Ierland, (2022), promotor: D. Pollefeyt.

2. J. Hendrickx, Confessioneel godsdienstonderwijs? Onderzoek naar leerkrachten rooms-katholieke godsdienst als ‘geëngageerde getuigen’ in het Vlaams secundair onderwijs, (2022), promotor: D. Pollefeyt.

1. J. Bouwens, Ontwerp van een geautomatiseerd systeem voor analyse, beschrijving en interpretatie van kwantitatieve onderzoeksresultaten over de identiteit van katholieke scholen in een pluraliserend onderwijslandschap. Integratie van inhoud, analyse en automatisering van empirische resultaten, promotor: D. Pollefeyt.

c) Postdoctoral Research

1. M. Moyaert, Kwetsbaarheid en/in de interreligieuze dialoog: een filosofisch, theologisch en godsdienstwetenschappelijk onderzoek naar het impact van de fragiliteit van geloofscommitments op de interreligieuze ontmoeting (postdoctoraal onderzoek), promoter: D. Pollefeyt.

d) Completed Master’s Theses and Master Dissertations

132. S. Tormans, Een job als geen ander. Kwantitatief-empirisch onderzoek naar de zelfperceptie en de arbeidssatisfactie van leerkrachten r. -k. godsdienst uit het gewoon secundair onderwijs in Vlaanderen, Masterproef tot verkrijging van de graad van Master in de Theologie en de Religiewetenschappen, Leuven, 2023.

131. F. Grauls, Diaconie vanuit het denken van Emmanuel Levinas. Inspiratie voor het diaconaat in de Katholieke Kerk, Bachelorproef tot verkrijging van de graad van Bachelor in de Theologie en de Religiewetenschappen, Leuven, 2023.

130. A. Bossaerts, Ruimte voor ademhaling, beweging en aanraakbaarheid. Een holistische visie op het vak godsdienst, Masterproef tot verkrijging van de graad van Master in de Wereldreligies, Leuven, 2023.

129. A. Hajo, Burgerschap en godsdienst. Hoe burgerschap integreren in het vak islamitische godsdienst, Masterproef tot verkrijging van de graad van Educatieve Master in de Godsdienst, Leuven, 2023.

128. R. Van Eetvelde, Zoeken naar evenwicht tussen levensbeschouwelijke identiteit en diversiteit in KLJ. Een kwalitatief empirisch onderzoek, Masterproef tot verkrijging van de graad van Master in Gender en Diversiteit, Leuven, 2023.

127. J. Vandenhaute, Welke kleur heeft jouw liefde? Een godsdienstdidactische oefening bij het terrein liefde & vriendschap van het geactualiseerde leerplan rooms-katholieke godsdienst, Masterproef tot verkrijging van de graad van Educatieve Master in de Godsdienst, Leuven, 2023.

126. S. Nagels-Coune, Het gepriviligieerd christelijk perspectief in de katholieke dialoogschool: grondslagen en implicaties. Het spanningsveld tussen identiteit en openheid, Masterproef tot verkrijging van de graad van Master in de wereldreligies, Leuven, 2023.

125. M. Van Rijckeghem, Verheven door nederigheid. Een godsdienstdidactische oefening over de heiligheid en zondigheid in het zelfverstaan van de katholieke kerk bij het terrein ‘geloof en context’ van het geactualiseerde leerplan rooms-katholieke godsdienst, Masterproef tot verkrijging van de graad van Educatieve Master in de Godsdienst, Leuven, 2023.

124. L. Geuens, Armoede, alle kleintjes aan de kant. Een godsdienstdidactische oefening rond het thema ‘armoede’ in het kader van het geactualiseerde leerplan rooms-katholieke godsdienst secundair onderwijs, Masterproef tot verkrijging van de graad van Educatieve Master in de Godsdienst, Leuven, 2023.

123. I. Mannaerts, De zondebok. Een godsdienstdidactische oefening rond het denken van Rene Girard voor het secundair onderwijs gebaseerd op het geactualiseerde leerplan rooms-katholieke godsdienst, Masterproef tot verkrijging van de graad van Educatieve Master in de Godsdienst, Leuven, 2023.

122. B. Fauconnier, Tastend op zoek naar de onbekende God. Een godsdienstdidactische oefening bij het terrein ‘geloof en context’ van het geactualiseerde leerplan rooms-katholieke godsdienst, Masterproef tot verkrijging van de graad van Educatieve Master in de Godsdienst, Leuven, 2023.

121. C. Coppens, Stomme Stilte. Of is zwijgen toch goud? Een godsdienstdidactische oefening bij het terrein ‘Geloof en context’ van het geactualiseerde leerplan rooms-katholieke godsdienst, Masterproef tot verkrijging van de graad van Educatieve Master in de Godsdienst, Leuven, 2023.

120. R. Luzolo Luheho, Education chretienne et crise des valeurs en milieux scolaires catholiques de la Rep. Dem. du Congo. Défis actuels et perspectives pastorales, Masterproef ter verkrijging tot de graad van Master of Theology and Religious Studies, 2023.

119. A. Chalakkal, Critical Analysis of Online Catechism Classes and Prospects for Post-Covid Faith Formation, Bachelorproef tot verkrijging van de graad van Bachelor in de theologie en de religiewetenschappen en S.T.B. degree, 2023.

118. K. Salcuk, Het groeiende fenomeen van Pinksterkerken in België. Een godsdienstdidactische oefening bij het terrein ‘geloof en context’ van het geactualiseerde leerplan rooms-katholieke godsdienst, Masterproef tot verkrijging van de graad van Educatieve Master in de Godsdienst, Leuven, 2023.

117. K. Smit, Eerst geloven, dan zien! Een godsdienstdidactische oefening bij het terrein ‘geloof en context’ van het geactualiseerde leerplan, Masterproef tot verkrijging van de graad van Educatieve Master in de Godsdienst, Leuven, 2023.

116. S. Petrov, Homoseksualiteit en genade binnen de islam. Een godsdienstdidactische oefening naar het thema ‘homoseksualiteit’ in het kader van het geactualiseerde leerplan rooms-katholieke godsdienst secundair onderwijs, Masterproef tot verkrijging van de graad van Educatieve Master in de Godsdienst, Leuven, 2023.

115. J. Vanoppré, Si deus est, unde malum? Een godsdienstdidactische oefening bij het terrein “Hoop en kwetsbaarheid” van het geactualiseerd leerplan rooms-katholieke godsdienst, Masterproef tot verkrijging van de graad van Educatieve Master in de Godsdienst, Leuven, 2022.

114. O. Kurch, Palliatieve sedatie als een medische praktijk bij het levenseinde voor het secundair onderwijs gebaseerd op het geactualiseerde leerplan rooms-katholieke godsdienst, Masterproef tot verkrijging van de graad van Educatieve Master in de Godsdienst, Leuven, 2022.

113. E. Van Asselbergh, “Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden…” Een godsdienstdidactische oefening rond het thema genade en veerkracht voor het secundair onderwijs gebaseerd op het geactualiseerde leerplan rooms-katholieke godsdienst voor het secundair onderwijs, Masterproef tot verkrijging van de graad van Educatieve Master in de Godsdienst, Leuven, 2022.

112. M. Claus, Het katholieke denken over verzet, geweld en vrede. godsdienstdidactische oefening over het thema ‘van vervolging tot de totstandkoming van de Eerste Kruistocht’ in het kader van het geactualiseerde leerplan rooms-katholieke godsdienst secundair onderwijs, Masterproef tot verkrijging van de graad van Educatieve Master in de Godsdienst, Leuven, 2022.

111. J. Brand, (On)gelukkig, Een godsdienstdidactische oefening rond het thema ‘psychische kwetsbaarheid’ gebaseerd op het leerplan rooms-katholieke godsdienst secundair onderwijs, Masterproef tot verkrijging van de graad van Educatieve Master in de Godsdienst, Leuven, 2022.

110. F. Van de Vijver, Geloven in groei, Masterproef tot verkrijging van de graad van Master in de Theologie en de Religiewetenschappen, Leuven, 2022.

109. B. Kaippullyparamban Joy, In the Midst of Diversity: The Hermeneutical-Communicative Model as a Pedagogical and Theological Paradigm in the Schools of Syro-Malabar Catholic Church in Kerala, India, Masterproef tot verkrijging van de graad van Research Master: Master of Advanced Studies in Theology and Religion, Leuven, 2022.

108. N. Vandecruys, Spiritualiteit als horizon, Masterproef tot verkrijging van de graad van Master in de Theologie en de Religiewetenschappen, Leuven, 2022.

107. A. Mubiala Mbila, Le cri de désespoir de la jeunesse comme un appel à une pastorale prospective joyeuse. Cas des adolescents du collège Ntemo/R.D. Congo., Lumen Vitae, Centre International de Catechese et de Pastorale, 2022.

106. M. Paeshuyse, “Persoonlijke en professionele identiteit van toekomstige verpleegkundigen in christelijke zorginstellingen?”, Masterproef tot verkrijging van de graad van Educatieve Master in de Godsdienst, Leuven, 2022, 76 blz.

105. B. Willemen, ‘Het leven van Jezus Christus aanbieden’. Ht nieuwe Directorium voor de Catechese (2020) in het licht van de encyclieken en de exhortaties van Paus Franciscus, Masterproef tot verkrijging van de graad van Master in de Theologie en Religiewetenschappen, Leuven, 2021.

104. C. Tyberghien, Het vak Rooms-Katholieke Godsdienst: een potentiële realisatie van het project van de Katholieke Dialoogschool? Een theoretisch en kwalitatief onderzoek naar de rol van diversiteit bij rooms-katholieke godsdienstleraren in Vlaamse (groot)steden, Masterproef tot verkrijging van de graad van Master in Gender en Diversiteit, Leuven, 2021.

103. E. Horemans, Kinderen in scheiding: tussen hoop en wanhoop. Een godsdienstdidactische oefening bij de terreinen ‘liefde en vriendschap’ en ‘hoop en kwetsbaarheid’ van het geactualiseerde leerplan rooms-katholieke godsdienst, Masterproef tot verkrijging van de graad van Educatieve Master in de Godsdienst, Leuven, 2021, 71 blz.

102. C. Tempelaere, Dor hout? Over de waarde van ouderdom. Een godsdienstdidactische oefening bij het terrein hoop en kwetsbaarheid van het geactualiseerde leerplan rooms-katholieke godsdienst, Masterproef tot verkrijging van de graad van Educatieve Master in de Godsdienst, Leuven, 2021, 50 blz.

101. L. Kleykens, Dat geloof je toch niet? Een godsdienstdidactische oefening rond het thema Fake News voor het secundair onderwijs gebaseerd op het (geactualiseerde) leerplan rooms-katholieke godsdienst voor het secundair onderwijs, Masterproef tot verkrijging van de graad van Educatieve Master in de Godsdienst, Leuven, 2021, 81 blz.

100. M. Van Den Venne, Gender: een blender of toch niet? Een godsdienstdidactische oefening naar het thema ‘gender’ in het kader van het geactualiseerde leerplan rooms-kahtolieke godsdienst secundair onderwijs, Masterproef tot verkrijging van de graad van Educatieve Master in de Godsdienst, Leuven, 2021, 76 blz.

99. M. Vanhuysse, Radicaal voor wat ik denk. Een godsdienstdidactische oefening rond het thema radicalisering voor het secundair onderwijs gebaseerd op het (geactualiseerde) leerplan rooms-kahtolieke godsdienst voor het secundair onderwijs, Masterproef tot verkrijging van de graad van Educatieve Master in de Godsdienst, Leuven, 2021, 78 blz.

98. K. De Winne, Identiteit als strijd bij Francis Fukuyama. Een godsdienstdidactische oefening bij de terreinen ‘Geloof en context’ en ‘samenlevingsopbouw en inspiratie’ van het geactualiseerde leerplan R.-K. Godsdienst, Masterproef tot verkrijging van de graad van Educatieve Master in de Godsdienst, Leuven, 2020, 43 blz.

97. A. Komi, La Formation Des Catechistes benevoles dans l’archidiocese de Lome : Atout ou defi pour l’evanelisation ? Masterproef tot verkrijging van de graad van Master in de theologie en religiewetenschappen, Leuven, 2020, 73 blz.

96. H. Pattyn, Hannah Arendt over morele verantwoordelijkheid. Eichmann, gedachteloosheid en de banaliteit van het kwaad. Masterproef tot verkrijging van de graad van Master in de theologie en religiewetenschappen, Leuven, 2019, 48 blz.

95. J. van Davelaar, Is Gods trouw aan Israëls verbond voor eeuwig? Analyse en receptie van het Vaticaanse document The Gifts and Calling of God are Irrevocable (Rom 11:29), Masterproef tot verkrijging van de graad van Master in de wereldreligies, Leuven, 2018, 58 blz.

94. F. Jacobs, Van GSM naar Smartphone. De getuige-functie van de godsdienstleerkracht binnen een hermeneutisch-communicatieve godsdienstpedagogiek. Contextomschrijving, empirisch onderzoek en kritische evaluatie, A thesis presented in partial fulfilment of the requirements for the Research Master: Master of Advanced Studies in Theology and Religion, Leuven, 2017, 70 blz.

93. L. Muylle, Een kruis over de katholieke identiteit? Het evalueren en verscherpen van de (katholieke) identiteit van het Vrij Technisch Instituut Diksmuide met bijzondere aandacht voor de rol van kruisbeelden, Masterproef tot de verkrijging van de graad Master in de theologie en religiewetenschappen, Leuven, 2017, 243 blz.

92. R. MasscheleinHet interlevensbeschouwelijke gesprek als uittocht naar de Ander. Pleidooi voor ‘vloeibaar’ denken in het vak rooms-katholieke godsdienst, Masterproef tot de verkrijging van de graad van Master in de wereldreligies, interreligieuze dialoog en religiestudie, Leuven, 2015, 85 blz.

91. J. De Denken, Krijgen onze jongeren nog godsdienstles. Godsdienstonderwijs in het katholiek secundair onderwijs en het perspectief van de ouders, Masterproef tot de verkrijging van de graad Master in de theologie en religiewetenschappen, Leuven, 2013, 84 blz.

90. T. Vandenbroucke, Levensbeschouwelijke aspecten in de films van Pixar. Een studie rond levensbeschouwing en films met Pixarfilms als casus, Masterproef tot de verkrijging van de graad Master in de theologie en religiewetenschappen, Leuven, 2013, 74 blz.

89. P. Pemble, Charism. From Measuring to Inspiring. A Research into the Catholic Identity of Marist Schools, Research paper presented in partial fulfilment of the requirements of Master of Advanced Studies in Theology and Religion, 2013, 171 blz.

88. S. Raes, Theologie in de handen van jongeren ?! Een didactisch en praktisch-methodologische fundering en uitbouw van jongerentheologie, Masterproef tot de verkrijging van de graad Master in de theologie en religiewetenschappen, Leuven, 2013, 150 blz.

87. L. Pulinckx, Waar twee of meer samen zijn. Een empirisch en praktisch-theologisch onderzoek naar overleg in de Vlaamse kerk en de rol van het IPB, (promotor: A. Dillen, copromotor: D. Pollefeyt), Leuven, 2012, 81 blz.

86. I. Bavay, Kerk in beeld. Fundamenteel en praktisch onderzoek naar multimedia in parochies vandaag, Masterproef tot de verkrijging van de graad Master in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen, Leuven, 2012, 109 blz.

85. M. Zabonimbs Wimina, La communauté ecclésiale de base comme sujet et destinataire de la catéchèse : cas du diocèse de Sakania-Kipushi, Mémoire présenté pour l’obtention du diplôme spécialisé en Catéchèse et en Pastorale et du grade de Master of Theology and Religious studies (co-promotor A. Fossion), Brussel-Leuven, Lumen Vitae – KULeuven, 2012, 97 blz.

84. W. Ceyssens, Ignatius van Loyola voor de klas vandaag? Analyse van hedendaagse West-Europese hertalingen van het Ignatiaanse opvoedingsproject, Masterproef tot verkrijging van de graad van Master in de theologie en religiewetenschappen, Leuven, 2012, 186 blz.

83. J. Bouwens, Identity in Diversity. Assessing and Enhancing Catholic School Identity. Research Methodology and Research Results in Catholic Schools in Victoria, Australia, Masterproef tot verkrijging van de graad van Master in de Godgeleerdheid en de Godsdienstwetenschappen, Leuven, 2012, 161 blz + Attachments.

82. K. Van Meel, Holocausteducatie in het secundair onderwijs. Perspectieven voor het vak Rooms-Katholieke godsdienst en de lerarenopleidingen, Masterproef tot verkrijging van de graad van Master in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen, Leuven, 2012, 92 blz.

81. E. De Boeck, Anders belicht. Een theologisch en godsdienstpedagogisch onderzoek naar het muzikale bijbelproject van Stef Bos, Masterproef tot verkrijging van de graad van Master in de gespecialiseerde studies in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen, Leuven, 2012, 101 blz.

80. P. W. Pemble, Measuring Charism: An Emperical Study Assessing the Characteristics of Marist Charism in Australian Schools, a thesis presented in partial fulfilment of the requirements for the Master’s Degree in Theology and Religious Studies, Leuven, 2012, 118 blz.

79. N. K. Nonterah, Inter-religious Peace Education. Challenges and Prospects for Multi-Religious Ghana, a research paper presented in partial fulfilment of the Master of Advanced Studies in Theology and Religious Studies, Leuven, 2011, 66 blz.

78. M. Richards, Believing in Dialogue. Catholic Identity in an Age of Pluralization, Secularization and Individualism. A Perspective from the American Context, a research paper presented in the partial fulfilment of the requirements for the Master of Advaced Studies in Theology and Religion, Leuven, 2011, 160 blz.

77. S. Godecharle, Games als kans tot levensbeschouwelijke groei van het spelende kind. Een studie naar het interpreterend vermogen van het lagere schoolkind van de eerste en de tweede graad met focus op het spel, Masterproef tot verkrijging van de graad Master in de Godgeleerdheid en de Godsdienstwetenschappen, Leuven, 2011, 101 blz.

76. A. Vercammen, Het Palestijns-Israëlisch conflict. Een kritische confrontatie met het denken van de Joodse bevrijdingstheoloog Marc H. Ellis, Masterproef (verhandeling) tot verkrijgen van de graad van Master in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen, Leuven, 2011, 55 blz.

75. H. Buckinx, Kwaad voor kinderen. Holocausteducatie in het basisonderwijs, Scriptie, Master in de wereldgodsdiensten, de interreligieuze dialoog en de religiestudie, Leuven, 2011, 57 blz + bijlagen.

74. B. Reed, What Future for Whose Parish? SPES: A Proposal for a Contextual and Empirical Study of Catholic Parishes in Pluralist Melbourne. A thesis presented in partial fulfillment of the Master of Advanced Studies in Theology and Religious Studies, Leuven, 2010, 120 blz.

73. J. Lechukwu, An Exposition and Analysis of Jean Monbourquettte’s Theory to Forgiveness. A research paper presented in partial fulfillment of the requirements for the Master’s Degree in Theology and Religious Studies, Leuven, 2010, 59 blz.

72. E. De Bruyne, Een caleidoscopische blik op zorg en liefde. Een analyse van de leerplannen r.k.-godsdienst en van bestaande leermiddelen, als basis voor het uitwerken van de nieuwe godsdienstdidactische methodiek en leermiddelenreeks Caleidoscoop, geconcretiseerd in een thema over liefde en relaties. Verhandeling tot verkrijging van de graad van Master in de Godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen, Leuven, 2010, 214 blz.

71. S. Spillebeen, Vaardig met kennis. Het kennis- vaardighedendebat en het vak rooms-katholieke godsdienst in Vlaanderen. Een empirisch en fundamenteel onderzoek. Masterproef tot verkrijging van de graad van Master in de Godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen, Leuven, 2010, 128 blz.

70. R. VanhorebeekIn de ban van de herinnering. Theologische perspectieven op herinnering en vergeving en de rol van gedenkstenen en monumenten. Masterproef tot verkrijging van de graad van Master in de Godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen, Leuven, 2010, 100 blz.

69. L. MahieuCrisis en zin tussen fragmentatie en verbondenheid. Een filosofische verkenning vanuit het messiaanse denken van Walter Benjamin en Franz Rosenzweig. Masterproef tot verkrijging van de graad van Master in de Godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen, Leuven, 2010, promotor: D. Pollefeyt, co-promotor: L. Anckaert, 50 p.

68. M. S.-P. Ciza, Quelle pastorale catéchetique pour des communautés chrétiennes vivantes dans l’archidiocèse de Bujumbura? Mémoire pour l’obtention du Master of Theology and Religious Studies, Louvain, Faculty of Theology; Brussels, Lumen Vitae, Institut International de Catéchèse et de Pastorale, 2010, promoteurs: A. Fossion, D. Pollefeyt, 100 p.

67. J.C. Sakanya Ya Lubembe, La mission de l’enseignement catholoique au diocese de Kilwa-Kasenga. Mémoire presenté pour l’obtention du diplôme spécialisé en Catéchèse et en Pastorale et du grade de Master of Theology and Religious Studies, Leuven, 2009, promoteurs: A. Fossion, D. Pollefeyt, 77 p.

66. N.T. Liew, Mel Gibson’s The Passion of the Christ: a critical evaluation from the perspective of faith communication. A Thesis presented in partial fulfilment of the requirements for the Master’s Degree in Religious Studies, Leuven, 2009, promoter: D. Pollefeyt, co-promoter: R. Bieringer, 65 p.

65. L.C. Puthenveedu, Religious Education between Meditation and Hermeneutics. A Comparison between the Eastern Approach of Tagore and the Western Approach of Schweitzer. A research paper presented in partial fulfilment of the requirements for Advanced Master’s Degree in Theology and Religious Studies, Leuven, 2009, 74 p.

64. C. Milis, Als adoptie tot leven komt. Fenomenologische, (pastoraal)theologische en empirische perspectieven op pastorale zorg voor adoptiegezinnen. Masterproef in de gespecialiseerde studies in de Godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen, Leuven, 2009, promoter: D. Pollefeyt, 64 p.

63. J.R. Andrietta, Fides quaerens praxim. Theological and Pastoral Dimensions of the Inquiry-action Method for Leadership Training of Young Workers, Lessons Learned from the Young Christian Workers Tradition. A research paper presented in partial fulfilment of the requirements for the Master of Advanced Studies in Theology and Religious Studies, Leuven, 2009, promotor: J. Haers, co-promotor: D. Pollefeyt, 117 p.

62. S. Gordts, Identiteit en (school)context: een wankele evenwichtsoefening? Fundamenteel en empirisch onderzoek naar de katholieke identiteit van een Don Bosco school. Een case study. Masterproef in de Godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen, Leuven, 2008, 89 p.

61. C. Jeunen, Grootschalig empirisch onderzoek naar het leerplan rooms-katholieke godsdienst voor het secundair onderwijs in Vlaanderen. Een kritische evaluatie van het concept, de receptie en de implementatie. Masterproef in de Godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen, Leuven, 2008, 231 p.

60. I. Pauwels, Weg van het kwaad. De visie van de Franse Filosoof Tzvetan Todorov op de vernietigingskampen van totalitaire regimes aangevuld met het theologisch perspectief van Darell J. Fasching. Verhandeling tot verkrijging van de graad van Master in de Godsdienstwetenschappen, Leuven, 2008, 104 p.

59. L.C. Puthenveedu, Globalisation and Catholic Education. A Theological Reflection in the Light of Catholic Church Documents on Education. Verhandeling tot verkrijging van de graad van Master in de Godsdienstwetenschappen, Leuven, 2008, 53 p.

58. I. Verhulst, Tussen Israëlische en Joodse identiteit. De legende van de Tien Verloren Stammen met een caesestudie van de Bene Israël en Bene Menasje In India. Verhandeling tot verkrijging van de graad van Master in de Godsdienstwetenschappen, Leuven, 2008, 84 p.

57. L. Tha Ling Sum, Social Science and Religious Education: a Critical Analys on James Michael Lee’s Triology. Verhandeling tot verkrijging van de graad van Master in de Godsdienstwetenschappen, Leuven, 2008, 74 p.

56. D. Declercq, Het recht om mens te worden. Een onderzoek naar de hermeneutische visie van de Duitse godsdienstpedagoog Friedrich Schweitzer op religieuze opvoeding van het kind. Verhandeling tot verkrijging van de graad van Licentiaat in de Godsdienstwetenschappen, Leuven, 2007, 115 p.

55. M.-C. Ugbor, Faith into Life. Life into Faith. An Appraisal of the Approach of  Shared Christian Praxis of Thomas H. Groome in Light of the Future of Catholic Religious Education, Catechesis and Youth Ministry. A thesis presented in partial fulfilment of the requirements for the  Master of Advanced Studies in Theology and Religion, Leuven, 2007, 105 p.

54. L. Franquet, God-in-competeties? Competentiegericht leren en de leraar rooms-katholieke godsdienst. Verhandeling tot verkrijging van de graad van Licentiaat in de godsdienstwetenschappen, 2007, 99 p.

53. M.-C. Ugbor, Giving Faith a Life. Faith Development and Religious Education: a Crtical Analsysis of the Theory of James W. Fowler. A thesis presented in partial fulfilment of the requirements for the  Master’s Degree in Religious Studies, Leuven, 2007, 181 p.

52. T. Van Gorp, Kwetsbare identiteit. Katholieke scholen in een plurale samenleving. Verhandeling tot verkrijging van de graad van Licentiaat in de godsdienstwetenschappen, 2007, 81 p.

51.  O. Stremousova, Interreligious Learning. Catholic Religious Education in a Plural World. Concepts, Processes, Theological Foundations. A thesis presented in partial fulfilment of the requirements for the  Master’s Degree in Religious Studies, Leuven, 2006, 67 p.

50. K.C. Tyre, Stepping Forward Without Looking Back. An Intervention for Israeli and Palestinian Youth. A thesis presented in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Conflict and Sustainable Peace Studies, Leuven, 2006, 34 p.

49. S. Campbell, The Catechumenate as Inspiration for All Catechesis. A thesis presented in partial fulfilment of the requirements for the  Master’s Degree in Religious Studies, Leuven, 2006, 76 p., promoter: A. Fossion, co-promoter: D. Pollefeyt.

48. I. Sverciaskaite, Between Crisis and Hope. The Role and Significance of the Teacher of Religion in Lithuania. A thesis presented in partial fulfilment of the requirements for the  Master of Advanced Studies in Theology and Religion, Leuven, 2006, 69 p.

47. E. Nathan, In with the New and Out with the Old? The Covenantal Constrasts in 2 Corinthians 3. A thesis presented in partial fulfilment of the requirements for the  Master of Advanced Studies in Theology and Religion, Leuven, 2006, 62 p., promoter: R. Bieringer, co-promoter: D. Pollefeyt.

46. D. Bolton, The New Perspective on Paul and Jewish-Christian Dialogue. A thesis presented in partial fulfilment of the requirements for the  Master of Advanced Studies in Theology and Religion, Leuven, 2006, 62 p., promoter: D. Pollefeyt, co-promoter: R. Bieringer.

45. M. Verplancke, “Based on a true story”. Antisemitisme in The Passion of the Christ van Mel Gibson. Verhandeling tot verkrijging van de graad van Licentiaat in de godsdienstwetenschappen, 2005, 61 p.

44. G. Bulté, Buiten de lijntjes. Op zoek naar de verbeeldende kunst van geloofsopvoeding. Verhandeling tot verkrijging van de graad van Licentiaat in de godsdienstwetenschappen, 2005, 104 p.

43. O. Stremousova, Opening the Mind. A Study of the Hermeneutical View on Religious Education of Robert Jackson. A thesis presented in partial fulfilment of the requirements for the  Master of Advanced Studies in Theology and Religion, Leuven, 2005, 61 p.

42. E.J. Cabilan, Youth Catechesis in the Advent of Post-Modernism in the Philippine Context. A thesis presented in partial fulfilment of the requirements for the  Master’s Degree in Religious Studies, Leuven, 2005, 67 p., promoter: D. Pollefeyt.

41. J. Claeys, Civiele religie en politieke religie: Breuk of continuïteit? Fundamenteel onderzoek naar de taxonomie van de civiele religie. Ontwikkeling en applicatie van een moraaltheologisch werkinstrument. Verhandeling tot verkrijging van de graad van Licentiaat in de godsdienstwetenschappen, Leuven, 2005, 97 p.

40. E. De Boeck, God@cyberspace: virtuele geloofscommunicatie in een postmoderne wereld. Verhandeling tot verkrijging van de graad van Licentiaat in de godsdienstwetenschappen, Leuven, 2005, 123 p.

39.  E. De Bruyne, Zinnebeelden: een onderzoek naar de verhouding tussen het medium film en de hedendaagse theologie en geloofscommunicatie. Verhandeling tot verkrijging van de graad van Licentiaat in de godsdienstwetenschappen, Leuven, 2005, 106 p.

38. T. Grolus, ‘Wij, christenen’?: een profiel van de hedendaagse studenten godsdienstwetenschappen aan de Faculteit Godgeleerdheid van de K.U. Leuven. Verhandeling tot verkrijging van de graad van Licentiaat in de godsdienstwetenschappen, Leuven, 2005, 134 p., promoter: D. Pollefeyt.

37. L. Libert, Pesten herbekeken: een ethisch kader voor de beschouwing van pestproblemen op secundaire scholen. Verhandeling tot verkrijging van de graad van Licentiaat in de godsdienstwetenschappen, Leuven, 2005, 89 p., promoter: D. Pollefeyt.

36. L. Van de Leest, Migratie en integratie van vreemdelingen met het boek Ruth als leidraad. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling in de Godsdienstwetenschappen, Leuven, 2004, 72 p., promoter: S. Van Den Eynde, co-promoter: D. Pollefeyt.

35. L. Eeckman, Niet los van God. Onderzoek naar religieuze thema’s in de hedendaagse literatuur. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling in de Godsdienstwetenschappen, Leuven, 2004, 99 p.

34. L. Rogge, Overtroffen werkelijkheid. Verbeelding: fenomenologische, theologische, ethische en godsdienstpedagogische perspectieven. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling in de Godsdienstwetenschappen, Leuven, 2004, 109 p.

33. B. Briliute, Open-Ended. The Formation of Christian Identity in the Process of Social-Religious Transition in Post-Communist Lithuania. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling in de Godgeleerdheid, Leuven, 2004, 71 p.

32. J. Ector, Geloofscommunicatie op het spoor. Godsdienstpedagogische analyse van het educatieve materiaal van Broederlijk Delen vanuit de dynamiek van het nieuwe leerplan rooms-katholieke godsdienst voor het lager onderwijs. Licentie in de Godsdienstwetenschappen, Leuven, 2004.

31. K. Lenaers, Verweven verhalen: Bibliodrama in theologisch en godsdienstpedagogisch perspectief. Licentie in de Godsdienstwetenschappen, Leuven, 2004.

30. M. Meir, Every Grain of Sand. Een onderzoek naar de theologische, pedagogische en didactische waarde van popmuziek voor het godsdienstonderwijs in een pluralistische samenleving. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling in de Godsdienstwetenschappen, Leuven, 2004.

29. A. Wilms, Jeugdpastoraal: weg van God? Vergelijkend onderzoek van de jeugddiensten in de Vlaamse bisdommen. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling in de Godgeleerdheid, Leuven, 2004.

28. W. Dietrich, Towards an Ethic of Inter-Religious Dialogue: an Examination of the Theology of Darrell J. Fasching. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling in de Godgeleerdheid, Leuven, 2004, promoter: R. Burggraeve, co-promotor: D. Pollefeyt.

27. A. Karliute, The Integration of Christian Moral and Spiritual Education in the Modern University. Towards a Model for the Development of University Ministry in Lithuania in the Light of the Praxis in other Western Countries. Master’s Degree in Theology, Leuven, 2003.

26. J. Funk Deckard, Shattered Life in Common. Religion and the War in Bosnia and Herzegovina (1992-1995). Master in Conflict and Sustainable Peace, Leuven, 2003.

25. J. Leysens, Moslimleerlingen in het vak rooms-katholieke godsdienst. Een vloek of een zegen? Diploma van de voortgezette academische opleiding Religiestudie, Leuven, 2003.

24. E. Vanlombergen, Verder dan je kan zien: theologische en pedagogisch-didactische perspectieven op hedendaagse vormselcatechese. Onuitgegeven licentiaatsverhandeing in de Godsdienstwetenschappen, Leuven, 2003.

23. W. Fierens, Dialoog en betrokkenheid: interreligieus leren: toekomst voor de godsdienstpedagogiek? Onuitgegeven licentiaatsverhandeing in de Godsdienstwetenschappen, Leuven, 2003.

22. M. Moyaert, De interreligieuze dialoog en het pluralisme: droompartners? Licentiaat in de Godgeleerdheid, Leuven, 2002.

21.E. Vromman, Leven met lef. Ontwerp van een godsdienstdidactiek voor het lager onderwijs. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling in de Godsdienstwetenschappen, Leuven, 2002.

20. J. Beyaert, Multimediale geloofscommunicatie in het godsdienstonderwijs: nieuwe ontmoetingsplaats tussen geloof, levensbeschouwing en (jongeren)cultuur. Licentiaat in de Godsdienstwetenschappen, Leuven, 2002.

19. K. Vanruysseveldt, Van leerplan rooms-katholieke godsdienst (1999) naar lespraktijk: theologische analyse en godsdienstpedagogische uitwerking van het terrein ‘lijden en hoop’ van het nieuwe leerplan voor het secundair onderwijs. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling in de Godsdienstwetenschappen, Leuven, 2002.

18. A. Wilms, Het profiel van de hedendaagse godsdienstleerkracht: getuige, specialist en/of moderator? Over de professionaliteit en de spiritualiteit van de godsdienstleerkracht vandaag. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling in de Godsdienstwetenschappen, Leuven, 2002.

17. J. De Feyter, Van christelijk opvoedingsproject tot schoolorganisatie in het secundair onderwijs. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling in de Godsdienstwetenschappen, Leuven, 2002.

16. M. Verplancke, Témoignage interminable: entre le ‘dedans’ et le ‘dehors’. Une approche thématique de l’oeuvre concentrationnaire de Jorge Semprun. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling in de Taal- en Letterkunde: Romaanse Talen, Leuven, 2002 (promotor: D. Pollefeyt, co-promotor: N. Lie).

15. L. Eeckeloo, Waar was God in Auschwitz? Analyse van de meest recente theologische literatuur. Licentiaat in de Godsdienstwetenschappen, Leuven, 2001.

14. M. Moyaert, De incarnatie: mythe of werkelijkheid? Een confrontatie met de christologie van Brian Hebblethwaite.(Co-promotor: Prof. T. Merrigan), Licentiaat in de Godsdienstwetenschappen, Leuven, 2001.

13. W. Smit, Militaire ethiek na de Koude Oorlog. Kritische confrontatie met de huidige Amerikaanse militaire ethiek en aanzetten tot een alternatief concept in christelijk-ethisch perspectief. Licentiaat in de Godgeleerdheid, Leuven, 2001.

12. A. Dillen, Geloof in het gezin? Hedendaags gezinsleven als uitdaging voor ethiek, theologie en godsdienstpedagogiek.(Co-promotor: prof. R. Burggraeve),  Licentiaat in de Godgeleerdheid, Leuven, 2001.

11. K. De Vuyst, Christus in het licht van de joods-christelijke dialoog. De visie van John T. Pawlikowski. (Promotor: prof. T. Merrigan), Licentiaat in de Godsdienstwetenschappen, Leuven, 2001.

10. T. Tumicki, Rethinking the Holocaust. Ethical Implications for Today and the Future. Master in Theology, Leuven, 2001.

9. M. Lammertyn, Theologie na Auschwitz: utopie of apocalyps? De visie van de christelijke theoloog D.J. Fasching. Licentiaat in de Godsdienstwetenschappen, Leuven, 2000.

8. A. Dillen, Ongehoord vertrouwen. Het contextuele en intergenerationele denken van Ivan Boszormenyi-Nagy als uitdaging voor ethiek en theologie. Licentiaat in de Godsdienstwetenschappen, Leuven, 2000.

7. E. Gelper, De birkat ha-minim en het Johannesevangelie. Analyse in het licht van de joods-christelijke dialoog. (Co-promotor: Didier Pollefeyt, promotor: R. Bieringer),  Licentiaat in de Godsdienstwetenschappen, Leuven, 2000.

6. I. Roels, `En wie is dan mijn naaste?’ (Lk. 10,29). Het omstaandersperspectief: een sociaal-psychologische analyse van passief gedrag in noodsituaties in confrontatie met christelijke ethiek en theologie. Licentiaat in de Godsdienstwetenschappen, Leuven, 2000.

5. W. Smit, Analyse van de notie herinnering als een theologisch begrip. Licentiaat in de Godsdienstwetenschappen, Leuven, 1999.

4. E. Lopez, Incarnate Forgiveness. Gift and Task of Field Diplomats from a Christian Perspective, Leuven, Master in Theology, 1999.

3. B. Beyers, Racisme en antiracisme: tweelingzusters? Een kritische analyse van het denken van Tagguieff. Licentiaat in de Godsdienstwetenschappen, Leuven, 1998.

2. K. Baeten, De invloed van de holocaust op de biomedische ethiek. Licentiaat in de Godsdienstwetenschappen, Leuven, 1998.

1. I. Schodts, Voorbij de substitutie. Onderzoek naar nieuwe theologische modellen om de verhouding tussen joden en christenen te denken. Licentiaat in de Godsdienstwetenschappen, Leuven, 1998.

To top