Publications

IT Publications

144. D. Pollefeyt, Giving the Bible a Future: an Encounter between Biblical Studies and Moral Theology, in B. Lemmelijn, M. Ibita, D. Kurek-Chomycz & S. Whitear et al. (ed.), Kindness, Courage, and Integrity in Biblical Texts and in the Politics of Biblical Interpretation Festschrift Reimund Bieringer, 2023, (Online)

137. L. De Wildt, L. Nijssen, C. Devogelaere, S. Aupers, R. Bieringer & D. Pollefeyt, The Bible Goes ‘Pop’: Media users relating the Bible to contemporary media forms, in Journal of Contemporary Religion, (submitted),

136. D. Pollefeyt & J. Bouwens, The Profile of Priests Involved in Catholic Education in Victoria. Analysis of Aggregated ECSI Research Data 2011-2018, in B. Reed & P. Sharkey (Ed.), Embracing the Vatican II mission for education. Essays in honour of Tom Doyle AO, Australia, Garatt Publishing, 2022, p. 177-220, (Online)

133. D. Pollefeyt, B. Willemen, ’Het leven van Jezus Christus aanbieden’. De pedagogie van begeleiding in het nieuwe Directorium voor de Catechese (2020) in het licht van de teksten van paus Franciscus, in Collationes 51 (2021), p. 451-467, (Online)

94. B. Reed & D. Pollefeyt, Searching for Parish Engagement Scale (SPES). Een aanzet tot een empirische, contextuele en theologische lezing van de hedendaagse kerk, in Collationes 44(3) (2014), p. 243-282, (Online)

85. D. Pollefeyt, Intimacy in Pastoral Care. Ethical Notes on the Use of Power in Pastoral Guiding, in A. Dillen (ed.), Soft Shepherd or Almighty Pastor? Power and Pastoral Care, Eugene-Oregon, Pickwick Publications, 2015, p. 101-121, (Online)

83. D. Pollefeyt & R. Bieringer, Prologue. Wrestling with the Jewish Paul, in D. Pollefeyt & R. Bieringer (ed.), Paul and Judaism. Crosscurrents in Pauline Exegesis and the Study of Jewish-Christian Relations (Library of New Testament Studies 463), London – New York, T&T Clark, 2012, p. 1-14, (Online)

80. A. Dillen & D. Pollefeyt, Catechesis Inside Out. A Hermeneutical Model for Catechesis in Parishes, in The Person and the Challenges. The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies 1(1) (2011), p. 151-177, (Online)

78. A. Dillen, T. Knieps, P. De Mey, D. Pollefeyt & M. Steen, Vitale kerkgemeenschappen ter plaatse. Reflecties over christelijke gemeenschap, lokaliteit en leiderschap, in Collationes. Tijdschrift voor theologie en pastoraal 41(1) (2011), p. 5-29, (Online)

66. D. Pollefeyt, Kwetsbaar voor goed en kwaad. Een katholieke, ethische en pastorale visie op het menselijk kwaad, in Collationes. Tijdschrift voor theologie en pastoraal 39(4) (2009), p. 449-464, (Online)

64. D. Pollefeyt, Onzichtbare boodschappen: (jeugd)literatuur als inspiratie en uitdaging aan de theologie. In gesprek met Cyriel Verleyens jeugdroman De boodschap van de onzichtbare, in D. De Geest, A. Masschelein & J. Baeten (ed.), Eeuwige jeugd. Boeken voor Rita Ghesquière Leuven, Peeters, 2009, p. 89-95, (Online)

58. D. Pollefeyt, The Difference of Alterity. A Religious Pedagogy for an Interreligious and Interideological World, in J. De Tavernier et al. (ed.), Responsibility, God and Society. Festschrift Roger BURGGRAEVE (BETL, 217), Leuven, Peeters, 2008, p. 305-330, (Online)

50. R. Bieringer & D. Pollefeyt, Wie zeggen de films dat Ik ben? Jezusfilms als actuele uitdagingen tot geloofscommunicatie rond Jezus' leven, lijden en sterven, in Collationes. Tijdschrift voor theologie en pastoraal 36(1) (2006), p. 31-64, (Online)

49. A. Dillen & D. Pollefeyt, Der verlorene Vater? Menschliche und göttliche Vaterschaft in der Spannung zwischen Gerechtigkeit und Bamrherzigkei, in Intams Review 12(2) (2006), p. 199-213, (Online)

47. D. Pollefeyt, Newcomers at the Source. When Youngsters Listen to the Church on the Future of Youth Ministry, in Bulletin European Society for Catholic Theology 16(2) (2005), p. 48-59, (Online)

46. A. Dillen & D. Pollefeyt, La place du constructivisme dans la catéchèse contemporaine, in Lumen Vitae. Revue internationale de catéchèse et de pastorale 60(3) (2005), p. 261-278, (Online)

38. R. Bieringer & D. Pollefeyt, Open to Both Ways...? Johannine Perspectives on Judaism in the Light of Jewish-Christian Dialogue, in M. Labahn & K. Scholtissek & A. Strotmann (ed.), Israel und seine Heilstraditionen im vierten Evangelium. Festschrift für Johannes Beutler SJ zum 70. Geburtstag, Paderborn, Ferdinand Schöningh, 2004, p. 11-32, (Online)

35. D. Pollefeyt & A. Dillen, Parochiecatechese: catechese binnenstebuiten. Uitdagingen voor de parochiecatechese anno 2004, in Collationes. Tijdschrift voor theologie en pastoraal 34(3) (2004), p. 227-252, (Online)

24. J. Haers, D. Pollefeyt & J. Hennion, An Integrated, Web-Supported Self-Study Programm for the Courses 'Topics in Religious Studies' at all the Faculties of the Katholieke Universiteit Leuven, Belgium, in D. Hardy (ed.), Wiring the Ivory Tower. Linking Universities across Europe. Proceedings of the EADTU Millennium Conference from 28 to 30 September 2000, Paris, Heerlen, EADTU, 2001, p. 256-260, (Online)

12. D. Pollefeyt, Intimiteit in de pastoraal. Ethische kanttekeningen bij het gebruik van macht binnen de pastorale begeleiding, in Collationes. Tijdschrift voor theologie en pastoraal 28, 1998, 227-245 blz. (Online)

8. D. Pollefeyt, Voorbij afschuw en verschoning. Grenzen aan-raken, in J. De Klerk Roscam Abbing & H.E. Lakmaaker (ed.), Macht en onmacht in de psychotherapie Utrecht, Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie, 1997, p. 5-13, (Online)

6. D. Pollefeyt, Tussen veilige geborgenheid en gevaarlijke troost. Kansen en risico's van de groep voor de ontwikkeling van het individu, in Groepspsychotherapie. Tijdschrift van de Nederlandse vereniging voor groepspsychotherapie 31(1) (1997), p. 12-19, (Online)

AT Publications

103B. D. Pollefeyt & E. De Boeck (ed.), Tegen-woordig. Jeugd en geloofscommunicatie vandaag, in D. Pollefeyt & E. De Boeck (ed.), Tegen-woordig. Jeugd en geloofscommunicatie vandaag Leuven - Den Haag, Acco, 2012, p. 7-12, (Online)

103A. D. Pollefeyt & E. De Boeck (ed.), Tegen-woordig. Jeugd en geloofscommunicatie vandaag, Leuven - Den Haag, Acco, 2012, 150 blz. (Online)

101C. D. Pollefeyt, A. Dupont & H. Debel (ed.), Renovatie, innovatie, transformatie. De dynamiek van traditie(s) in context, in D. Pollefeyt, A. Dupont & H. Debel (ed.), Als gist in het deeg. Uitdagende stemmen voor geloofscommunicatie (Nikè 58), Leuven - Den Haag, Acco, 2011, p. 397-407, (Online)

101B. D. Pollefeyt, A. Dupont & H. Debel (ed.), Inspirerende figuren in religieuze tradities, in in D. Pollefeyt, A. Dupont & H. Debel (ed.), Als gist in het deeg. Uitdagende stemmen voor geloofscommunicatie (Nikè 58), Leuven - Den Haag, Acco, 2011, p. 9-42, (Online)

101A. D. Pollefeyt, A. Dupont & H. Debel (ed.), Als gist in het deeg. Uitdagende stemmen voor geloofscommunicatie, (Nikè 58), Leuven - Den Haag, Acco, 2011, 416 blz. (Online)

92. R. Bieringer & D. Pollefeyt, De Bijbel, een heilig boek?, in R. Bieringer (ed.), Dialoog en participatie. Over hedendaagse uitdagingen van het Christelijk geloof, Leuven - Den Haag, Acco, 2010, p. 33-54, (Online)

90. A. Dillen & D. Pollefeyt, Ga nu allen in vrede! Omgaan met macht en conflicten in pastorale contexten, (in samenwerking met Pax Christi Vlaanderen), Leuven, Davidsfonds, 2010, 156 blz. (Online)

85B. D. Pollefeyt, Wanneer catechese tot volwassenheid komt, in D. Pollefeyt (ed.), (Leuvense Cahiers voor Praktische Theologie, 10), Antwerpen, Halewijn, 2009, p. 5-16, (Online)

85A. D. Pollefeyt (ed.), Als catechese tot volwassenheid komt, in (Leuvense Cahiers voor Praktische Theologie, 10), Antwerpen, Halewijn, 2009, 275 blz. (Online)

81B. D. Pollefeyt & E. De Boeck, Wanneer de werkelijkheid transparant wordt, in D. Pollefeyt & E. De Boeck (ed.), Daad-werkelijk. Rituelen en zegeningen vandaag (Leuvense Cahiers voor Praktische Theologie, 8), Antwerpen, Halewijn, 2008, p. 5-9, (Online)

81A. D. Pollefeyt & E. De Boeck (ed.), Daad-werkelijk. Rituelen en zegeningen vandaag, in (Leuvense Cahiers voor Praktische Theologie, 8) Antwerpen, Halewijn, 2008, 171 blz. (Online)

78. D. Pollefeyt, Conflicthantering in pastoraal-theologisch perspectief, in Nova et vetera. Tijdschrift voor algemeen onderwijs en opvoeding 85(1-2) (2007), p. 4-10, (Online)

76. D. Pollefeyt, Verweven verhalen, in J. Agten, et al. (ed.), Bibliodrama begeleiden. Wegwijzers voor de praktijk, Antwerpen, Garant, 2007, p. 9-13, (Online)

72B. A. Dillen & D. Pollefeyt, Een caleidoscoop van de sacrale verlangens van mensen vandaag. Uitdagingen voor theologie, pastoraal en onderwijs, in A. Dillen & D. Pollefeyt (ed.), God overal en nergens? Theologie, pastoraal en onderwijs uitgedaagd door een 'sacraal reveil' (Nikè-Reeks: theologische, liturgische en pastorale publikaties, 51), Leuven, Acco, 2006, p. 9-24, (Online)

72A. A. Dillen & D. Pollefeyt (ed.), God overal en nergens? Theologie, pastoraal en onderwijs uitgedaagd door een 'sacraal reveil', in (Nikè-Reeks: theologische, liturgische en pastorale publikaties, 51), Leuven, Acco, 2006, 534 blz. (Online)

70. A. Dillen & D. Pollefeyt, Vergeving in het ziekenhuis: een praktisch-theologische benadering, in L. Leijssen (ed.), Christelijke initiatie en de liturgie. Hulde aan professor dr. Jozef Lamberts bij zijn emeritaat (Nikè-Reeks: theologische, liturgische en pastorale publikaties, 52), Leuven, Acco, 2006, p. 333-346, (Online)

63. D. Pollefeyt, Catechese binnenstebuiten. Uitdagingen voor de parochiecatechese anno 2004, in AanZet, Contactblad voor catechetisten en jongerenbegeleiders 3(2) (2004), p. 3-6, (Online)

61. D. Pollefeyt & R. Bieringer, De toekomst van de bijbel. Bijbelmoeheid: oorzaken en mogelijke remedies, in J. De Tavernier (ed.), De bijbel en andere heilige boeken: verhalen om van te leven?, Leuven, Acco, 2004, p. 19-47, (Online)

60B. I. Cornu & D. Pollefeyt, Religieus opvoeden tussen openheid en geslotenheid. Bijbels geloof in een Babelse wereld, in D. Pollefeyt (ed.), Leren aan de werkelijkheid. Geloofscommunicatie in een wereld van verschil (Nikè-Reeks: theologische, liturgische en pastorale publikaties, 49), Leuven - Leusden, Acco, 2003, p. 45-65, (Online)

60A. D. Pollefeyt (ed.), Leren aan de werkelijkheid. Geloofscommunicatie in een wereld van verschil, Leuven - Leusden, Acco, 2003, 222 blz. (Online)

50. D. Pollefeyt, Spiritualiteit tussen hemel en aarde. Pleidooi voor een spiritualiteit van het midden, in Duet. Driemaandelijks tijdschrift 16(4) (1997), p. 169-179, (tevens opgenomen in Nieuwsbrief Alumni Theologie 9(1) (2000) 13-15), (Online)

48. J. Bulckens, T. Dehaene, D. Pollefeyt, A. Vandenhoeck & C. Waegeman, Al de dagen van ons leven. Een boek voor gelovige gezinnen, Averbode, Altiora, 2000, 588 blz. (Online)

15C. D. Pollefeyt, De holocaust in het godsdienstonderricht, in D. Pollefeyt & J. Bulckens (ed.), Niet lijdzaam toezien! Godsdienstige verwerking van lijden in de huidige (jongeren)cultuur (Nikè-Reeks: theologische, liturgische en pastorale publikaties, 34), Leuven & Amersfoort, Acco, 1995, p. 191-246, (Online)

15B. D. Pollefeyt & J. Bulckens, Woord vooraf, in D. Pollefeyt & J. Bulckens (ed.), Niet lijdzaam toezien! Godsdienstige verwerking van lijden in de huidige (jongeren)cultuur (Nikè-Reeks: theologische, liturgische en pastorale publikaties, 34), Leuven & Amersfoort, Acco, 1995, p. 7-8, (Online)

15A. Pollefeyt & J. Bulckens (ed.), Niet lijdzaam toezien! Over de verwerking van lijden in de huidige (jongeren)cultuur (Nikè-Reeks: theologische, liturgische en pastorale publikaties, 34), Leuven & Amersfoort, Acco, 1995, 291 blz. (Recensies in De Bazuin 78(38) (1995) 15; Godsdienst en maatschappij 17(5) (1995) 21; Standaard der Letteren, donderdag 30 november 1995, p. 20; Verbum 63(1-2) (1995) 30,63 (4-5) (1995) 102-103; Collationes 25(4) (1995) 442-443; J. Quaijtaal, Niet lijdzaam toezien! Verwerking van lijden, in Berichten. Vereniging van docenten levensbeschouwing 202 (1997) 3-5). (Online)

© 2024 DidierPollefeyt.be
To top