Publications

IT Publications

145. D. Pollefeyt, Godsdienstonderwijs en de Identiteit van Katholieke Scholen Vandaag, in Collationes 53 (2023), p. 387-423, (Online)

144. D. Pollefeyt, Giving the Bible a Future: an Encounter between Biblical Studies and Moral Theology, in B. Lemmelijn, M. Ibita, D. Kurek-Chomycz & S. Whitear et al. (ed.), Kindness, Courage, and Integrity in Biblical Texts and in the Politics of Biblical Interpretation Festschrift Reimund Bieringer, 2023, (Online)

143. D. Pollefeyt, K. Deburchgraeve & M. Mund, Introduction, From Interreligious Learning to Interworldview Education, in D. Pollefeyt (ed.), From Interreligious Learning to Interworldview Education (BETL), Leuven, Peeters, 2023, p. 1-10, (Online)

142. D. Pollefeyt (ed.), From Inter-religious Learning to Inter-Worldview Education, (BETL), Leuven, Peeters, 2023, 272 blz. (Online)

141. D. Pollefeyt, The Violence of Being. The Holocaust in the Philosophy of Emmanuel Levinas, in Problemos (2022), p. 85-94 & online, (Online)

140. D. Pollefeyt, F. Van Rooij & J. Bouwens, The Charism Scale. Assessing the Characteristics of Marist Education in the Champagnat Tradition, in Journal of Empirical Theology (2022), p. 1-27, (Online)

139. D. Pollefeyt & J. Bouwens, The Vatican and the Catholic Dialogue School as a “Place of Differences Living Together in Harmony", in Marriage, Families & Spirituality 28(2) (2022), p. 291-305, (Online)

138. D. Pollefeyt, Religious Education: Measuring Impact and the Impact of Measuring. Recent Developments in Catholic Religious Education in Flanders, in F. Schweitzer R. Freathy, S. G. Parker, H. Simojoki (Ed.), How to Improve Religious Education Through Teacher Training: Experiences and Insights From European Countries Münster, Waxmann, 2022, p. 107-126, (Online)

137. L. De Wildt, L. Nijssen, C. Devogelaere, S. Aupers, R. Bieringer & D. Pollefeyt, The Bible Goes ‘Pop’: Media users relating the Bible to contemporary media forms, in Journal of Contemporary Religion, (submitted),

136. D. Pollefeyt & J. Bouwens, The Profile of Priests Involved in Catholic Education in Victoria. Analysis of Aggregated ECSI Research Data 2011-2018, in B. Reed & P. Sharkey (Ed.), Embracing the Vatican II mission for education. Essays in honour of Tom Doyle AO, Australia, Garatt Publishing, 2022, p. 177-220, (Online)

135. D. Pollefeyt, Dutertismo and the Perversion of Ethics. A Response from the Perspective of Catholic Holocaust Theology, 2022, (Online)

134. D. Pollefeyt & O. Sultan, EDUC8 – Educate to Build Resilience Project Can Contribute to Countering Radicalization and Polarization, in Horizon Insights 4(3) (2021), p. 1-7, (Online)

133. D. Pollefeyt, B. Willemen, ’Het leven van Jezus Christus aanbieden’. De pedagogie van begeleiding in het nieuwe Directorium voor de Catechese (2020) in het licht van de teksten van paus Franciscus, in Collationes 51 (2021), p. 451-467, (Online)

132. D. Pollefeyt, L. Deflem & E. Van Noten, Face 2 Face, Dialogue d’un Point de Vue Catholique, Livre de L’enseignant, online, Beyond the Horizon, 2021, 155 blz. (Online)

131. D. Pollefeyt, L. Deflem & E. Van Noten, Face 2 Face, Dialogue d’un Point de Vue Catholique, Livre de L’élève, online, Beyond the Horizon, 2021, 75 blz. (Online)

130. D. Pollefeyt, L. Deflem & E. Van Noten, Face 2 Face, Catholics in Encounter, Teacher’s book, online, Beyond the Horizon, 2021, 156 blz. (Online)

129. D. Pollefeyt, L. Deflem & E. Van Noten, Face 2 Face, Catholics in Encounter, Student’s book, online, Beyond the Horizon, 2021, 76 blz. (Online)

128. D. Pollefeyt, L. Deflem & E. Van Noten, Face 2 Face, Dialoog vanuit Katholiek Perspectief, Handleiding voor de Leerkracht, online, Beyond the Horizon, 2021, 163 blz. (Online)

127. D. Pollefeyt, L. Deflem & E. Van Noten, Face 2 Face, Dialoog vanuit Katholiek Perspectief, Handleiding voor de Leerling, online, Beyond the Horizon, 2021, 76 blz. (Online)

126. D. Pollefeyt, L. Deflem & E. Van Noten, Catholicisme, In Dans le Magnifique Jardin des Religions/Philosophies, Une Perspective de L’intérieur, Livre de L’enseignant, online, Beyond the Horizon, 2021, p. 32-55, (Online)

125. D. Pollefeyt, L. Deflem & E. Van Noten, Catholicisme, In Dans le Magnifique Jardin des Religions/Philosophies, Une Perspective de L’intérieur, Livre de L’élève, online, Beyond the Horizon, 2021, p. 23-39, (Online)

124. D. Pollefeyt, L. Deflem & E. Van Noten, Catholicism, In In the Wonderful Garden of Religious/Philosophies, An Inner Perspective, Teacher’s Book, online, Beyond the Horizon, 2021, p. 32-54, (Online)

123. D. Pollefeyt, L. Deflem & E. Van Noten, Catholicism, In In the Wonderful Garden of Religious/Philosophies, An Inner Perspective, Student’s Book, online, Beyond the Horizon, 2021, p. 24-39, (Online)

122. D. Pollefeyt, L. Deflem & E. Van Noten, Katholicisme, In In de Fascinerende Tuin van Religies/Levensbeschouwingen, Een Binnenperspectief, Handleiding voor de Leerkracht, online, Beyond the Horizon, 2021, p. 32-55, (Online)

121. D. Pollefeyt. L. Deflem & E. Van Noten, Katholicisme, In In de Fascinerende Tuin van Religies/Levensbeschouwingen, Een Binnenperspectief, Handleiding voor de Leerling, online, Beyond the Horizon, 2021, p. 24-40, (Online)

120. D. Pollefeyt, Teaching the Unteachable or Why Too Much Good is Bad. Religious Education Catholic Schools Today, in Religions 12(10) (2021), (Online)

119. D. Pollefeyt & J. Hendrickx, Letter & Geest. Christelijke ingrediënten voor actueel godsdienstonderwijs. Deel I: eerste graad secundair onderwijs, Antwerpen, Halewijn, 2021, (Online)

118. D. Pollefeyt & J. Hendrickx, Letter & Geest. Christelijke ingrediënten voor actueel godsdienstonderwijs. Deel II: tweede graad secundair onderwijs, Antwerpen, Halewijn, 2021, (Online)

117. D. Pollefeyt, Unrevoked Covenant – Revoked Consensus – Indestructible Love? The Reception of Nostra Aetate 4 in Jewish-Catholic Relations, in D. Bosschaert en J. Leemans (ed.), Res Opportunae Nostrae Aetatis, Studies on the Second Vatican Council offered to Mathijs Lamberigts Leuven, Peeters, 2020, p. 483-498, (Online)

116. D. Pollefeyt & J. Hendrickx, Letter & Geest. Christelijke ingrediënten voor actueel godsdienstonderwijs. Deel III: derde graad secundair onderwijs, Antwerpen, Halewijn, 2020, (Online)

115. R. Horner, D. Pollefeyt, J. Bouwens, T. Brown, C. Jacobs-Vandegeer, M-L. Heaney and M. Buchanan, Openness to Faith as a Disposition for Teachers in Catholic Schools, in International Journal of Practical Theology 24(2) (2020), p. 231-251, (Online)

114. D. Pollefeyt & M. Richards, The living art of religious education: a paradigm of hermeneutics and dialogue for RE at faith schools today, in British Journal of Religious Education 41(3) (2020), p. 313-324, (Online)

113. D. Pollefeyt, Onherroepelijk in gesprek, Joods-christelijke relaties voorbij Vervanging en Voltooiing, in F. De Ronde, D. Blom, D. Rouges en D. Wielinga, Wat heeft de joods-christelijke dialoog ons gebracht? Ontmoetingen, lessen en perspectieven, Utrecht, Uitgeverij Eburon, 2020, p. 37-44, (Online)

112. D. Pollefeyt, Artikel 24 van de Belgische Grondwet en de blijvende waarde van de huidige levensbeschouwelijke vakken. Een antwoord aan Patrick Loobuyck of de analyse van een ideologisch construct, in TORB 5, (2019-2020), 421-430 blz. (Online)

111. D. Pollefeyt, Religious education as opening the hermeneutical space, in Journal of Religious Education (2020), p. 115–124, (Online)

110. D. Pollefeyt, Hermeneutical Learning in Religious Education, in Journal of Religious Education 68(1) (2020), p. 1-11, (Online)

109. D. Pollefeyt, Hermeneutisch leren in het vak godsdienst, in M. Van Dijk-Groeneboer et al. (ed.), Handboek Vakdidactiek Levensbeschouwing & Religie, Leven leren vanuit je wortels, online uitgave, 2020, p. 187-200, 541 blz. (Online)

108. D. Pollefeyt & M. Richards, Catholic Dialogue Schools, Enhancing Catholic School Identity in Contemporary Contexts of Religious Pluralisation and Social and Individual Secularisation, in Ephemerides Theologicae Lovanienses 91(1) (2020), p. 77-113, (Online)

107. D. Pollefeyt & J. Bouwens, Assessing and Enhancing Catholic School Identity: Towards a Recontextualising Catholic Dialogue School, in M. Badart & G. Vallée (CEEC) (ed.), Acts of the International Symposium, The Catholic School and the Intercultural and Interreligious Challenges, Brussel, CEEC. European Committee for Catholic Education, 2019, 42-64, (Online)

106. D. Pollefeyt, Moral, Vergebung und das nicht Vergebbare nach Auschwitz, in W. Bialas & F. Lothar (ed.), Nationalsozialistische Ideologie und Ethik, Dokumentation einer Debatte, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2019, 544 blz. (Online)

105C. R. Bieringer, P. De Mey, M.S. Ibita & D. Pollefeyt (ed.), Preface, in R. Bieringer, P. De Mey, M.S. Ibita & D. Pollefeyt (ed.), The Spirit, Hermeneutics, and Dialogues (Annua Nuntia Lovaniensis, 76), Leuven, Peeters, 2019, p.vii-xi, (Online)

105B. R. Bieringer, P. De Mey, M.S. Ibita & D. Pollefeyt (ed.), Spirit, Hermeneutics, and Dialogues: Exploring Their Interconnectedness, in R. Bieringer, P. De Mey, M.S. Ibita & D. Pollefeyt (ed.), The Spirit, Hermeneutics, and Dialogues (Annua Nuntia Lovaniensis, 76), Leuven, Peeters, 2019, p. 3-8, (Online)

105A. R. Bieringer, P. De Mey, M.S. Ibita & D. Pollefeyt (ed.), The Spirit, Hermeneutics, and Dialogues, (Annua Nuntia Lovaniensis, 76), Leuven, Peeters, 2019, 233 blz. (Online)

104. H. Hoet, Is Hitler toch aan het winnen? Kroniekrecensie in Collationes 49(4) (2019) 449-455, D. Pollefeyt, Ethics and Theology after the Holocaust, Leuven, Peeters, 2018. (online)

103. D. Pollefeyt, Ethics and Theology after the Holocaust, Leuven, Peeters, 2018, 426 blz. (Online) (Online)

102. D. Pollefeyt, Foreword, in Beyond Intolerance. Towards a Paradigm Shift for Religious Pedagogy in Nigeria, USA, XLibris, 2018, p. xv-xvi, (Online)

101. D. Pollefeyt, Meer dan een museumcatalogus. De bijdrage van de levensbeschouwelijke vakken aan de kunst van het vredevol samenleven, in Collationes 47(3) (2017), p. 271-288, (Online)

100. L. Boeve, J. Mettepenningen & D. Pollefeyt, Liefde in tijden van katholieke dialoogschool, Antwerpen, Halewijn, 2017, 80 blz. (Online)

99. D. Pollefeyt, J. Bouwens & P. Vereecke, Katholieke dialoogschool. Wissel op de toekomst, Antwerpen, Halewijn, 2017, 184 blz. (Online)

98. D. Pollefeyt, Auschwitz and Hiroshima as Challenges to a Belief in the Afterlife: A Catholic Perspective, in S.K. Pinnock (ed.), Facing Death: Confronting Mortality in the Holocaust and Ourselves (Stephen S. Weinstein Series in Post-Holocaust Studies), Washington, University of Washington Press, 2016, p. 42, 71-72, 141-155, (Online)

97. D. Pollefeyt, Torture in Light of the Holocaust: An Impossible Possibility, in L. Grob & J.K. Roth (ed.), Losing Trust in the World: Holocaust Scholars Confront Torture (Stephen S. Weinstein in Post-Holocaust Studies), Washington, University of Washington Press, 2016, p. 99-107, 108-113, (Online)

96. D. Pollefeyt, J. Bouwens & J. Mettepenningen, Katholieke Dialoogschool. Eigentijds Tegendraads, 2016, Antwerpen, Halewijn, 2016, 72 blz. (Online)

95. D. Pollefeyt & J. Bouwens, What Does Catholic Mean Today?, in The Tablet, 13 februari 2016, p. s4-s5, (Online)

94. B. Reed & D. Pollefeyt, Searching for Parish Engagement Scale (SPES). Een aanzet tot een empirische, contextuele en theologische lezing van de hedendaagse kerk, in Collationes 44(3) (2014), p. 243-282, (Online)

93. D. Pollefeyt, Auschwitz and Hiroshima as Challenges to a Belief in the Afterlife: A Catholic Perspective, in S.K. Pinnock, Facing Death: Confronting Mortality in the Holocaust and Ourselves, Seattle, University of Washington Press, 2016, p. 141-155, (Online)

92. D. Pollefeyt, Theology as Ethics: Emmanuel Levinas as Jewish Post-Holocaust Thinker, in M. Zank & I. Anderson (ed.), The Value of the Particular: Lessons from Judaism and the Modern Jewish Experience Leiden, Brill, 2015, p. 322-339, (Online)

91. D. Pollefeyt, Horror Vacui. God and Evil in/after Auschwitz, in M.M. Lintner (ed.), God in Question. Religious and Secular Languages, Vienna, Verlag A. Weger, 2014, p. 293-303, (Online)

90. D. Pollefeyt & J. Bouwens, Identity in Dialogue. Assessing and Enhancing Catholic School Identity. Research Methodology and Research Results in Catholic Schools in Victoria, Australia, (Christian Religious Education and School Identity), Zürich – Berlin, LIT Verlag, 2014, 472 blz. (Online)

89. H. Derroitte, G. Meyer, D. Pollefeyt & B. Roebben, Religious Education at Schools in Belgium, in M. Rothgangel, R. Jackson & M. Jäggle (ed.), Religious Education at Schools in Europe (Volume 2: Western Europe), Vienna, Vienna University Press, 2014, p. 43-63, (Online)

88. D. Pollefeyt, Thomas. Godsdienstonderwijs op het Internet, in Collationes 44(1) (2014), p. 87-94, (Online)

87. K. Krysinska, K. De Roover, J. Bouwens, E. Ceulemans, J. Corveleyn, J. Dezutter, B. Duriez, D. Hutsebaut & D. Pollefeyt, Measuring Religious Attitudes in Secularized Western European Context. A Psychometric Analysis of the Post-Critical Belief Scale, in International Journal for the Psychology of Religion 24(4) (2014), p. 263-281, (Online)

86. D. Pollefeyt, Kwaad als Perversio Boni. Post-holocaust perspectieven op de Godsvraag, in Tijdschrift voor Theologie 53(4) (2013), p. 366-379, (Online)

85. D. Pollefeyt, Intimacy in Pastoral Care. Ethical Notes on the Use of Power in Pastoral Guiding, in A. Dillen (ed.), Soft Shepherd or Almighty Pastor? Power and Pastoral Care, Eugene-Oregon, Pickwick Publications, 2015, p. 101-121, (Online)

84. D. Pollefeyt & P.A. Cunningham, Il Dio Unitrio. Il Logos incarnato e la vita nell' Allenza di Israele, in P. Cunningham, J. Sievers, M.C. Boys, H.H. Henrix & J. Svartvik (ed.), Gesù Cristo e il populo ebraico. Interrogativi per la teologia di oggi, Rome, Gregorian and Biblical Press, 2012, p. 263-287, (Online)

83. D. Pollefeyt & R. Bieringer, Prologue. Wrestling with the Jewish Paul, in D. Pollefeyt & R. Bieringer (ed.), Paul and Judaism. Crosscurrents in Pauline Exegesis and the Study of Jewish-Christian Relations (Library of New Testament Studies 463), London – New York, T&T Clark, 2012, p. 1-14, (Online)

82. D. Pollefeyt & R. Bieringer (ed.), Paul and Judaism. Crosscurrents in Pauline Exegesis and the Study of Jewish-Christian Relations, (Library of New Testament Studies, 463), London – New York, T&T Clark, 2012, 272 blz. (Online)

81. D. Pollefeyt, Repentance, Reconciliation and Relationship: The Silence of Jonah and the Boundaries of Forgiveness: Dialoguing with Adele Reinhartz, in R. Bieringer & D.J. Bolton (ed.), Reconciliation in Interfaith Perspective: Jewish, Christian and Muslim Voices (BETL), Leuven – Walpole, Peeters, 2011, p. 29-38, (Online)

80. A. Dillen & D. Pollefeyt, Catechesis Inside Out. A Hermeneutical Model for Catechesis in Parishes, in The Person and the Challenges. The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies 1(1) (2011), p. 151-177, (Online)

79. P.A. Cunningham & D. Pollefeyt, The Triune One, the Incarnate Logos and Israel's Covenantal Life, in P. Cunningham, J. Sievers, M.C. Boys, H.H. Henrix & J. Svartvik (ed.), Christ Jesus and the Jewish People Today. New Explorations of Theological Interrelations Grand Rapids, Eerdmans, 2011, p. 183-201, (Online)

78. A. Dillen, T. Knieps, P. De Mey, D. Pollefeyt & M. Steen, Vitale kerkgemeenschappen ter plaatse. Reflecties over christelijke gemeenschap, lokaliteit en leiderschap, in Collationes. Tijdschrift voor theologie en pastoraal 41(1) (2011), p. 5-29, (Online)

77. R. Bieringer, E. Nathan, D. Pollefeyt & P.J. Tomson (ed.), Second Corinthians in the Perspective of Late Second Temple Judaism, (Compendia Rerum Judaicarum ad Novum Testamentum), Leiden, Brill, 2014, 348 blz. (Online)

76. R. Henckens, D. Pollefeyt, D. Hutsebaut, J. Maex & E. De Boeck, Geloof in kinderen? Levensbeschouwelijke groei bij kinderen in kaart gebracht. Opzet, methode en resultaten van empirisch onderzoek bij leerkrachten rooms-katholieke godsdienst en hun leerlingen in de derde graad lager onderwijs en de eerste graad secundair onderwijs, (Instrumenta Theologica), Leuven, Peeters, 2011, 187 blz. (Online)

75. D. Pollefeyt & D. Bolton, Paul, Deicide and the Wrath of God: a Hermeneutical Approach to 1 Thess 2:14-16, in T.G. Casey & J. Taylor (ed.), Paul in His Jewish Matrix, Rome, Gregorian and Biblical Press, 2011, p. 229-257, (Online)

74B. D. Pollefeyt, The Bible in the Ecological Debate: Obstacle or Guide?, in D. Pollefeyt (ed.), Holocaust and Nature. On the Relation between Holocaust Studies and Ecological Issues Münster, LIT, 2013, p. 140-153, (Online)

74A. D. Pollefeyt (ed.), Holocaust and Nature. On the Relation between Holocaust Studies and Ecological Issues, Münster, LIT, 2013, (Online)

73. D. Pollefeyt, Interreligious Dialogue Beyond Absolutism, Relativism and Particularism. A Catholic Approach to Religious Diversity, in J. Roth & L. Grob (ed.), Encountering the Stranger. A Jewish, Christian, Muslim Trialogue Washington, University of Washington Press, 2012, p. 245-259, (Online)

72B. D. Pollefeyt & R. Bieringer, The Role of Biblical and Religious Education Reconsidered. Risks and Challenges in Teaching the Bible, in R. Bieringer & M. Elsbernd (ed.), Normativity of the Future. Reading Biblical and Other Authoritative Texts in an Eschatological Perspective, Leuven-Paris-Walpole (MA), Peeters, 2010, p. 377-402, (Online)

72A. D. Pollefeyt & R. Bieringer, Open to Both Ways…? Anti-Judaism and the Johannine Christology, in R. Bieringer & M. Elsbernd (ed.), Normativity of the Future. Reading Biblical and Other Authoritative Texts in an Eschatological Perspective, Leuven-Paris-Walpole (MA), Peeters, 2010, p. 121-134, (Online)

71. D. Pollefeyt, Repentance, Reconciliation and Relationship: The Silence of Jonah and the Boundaries of Forgiveness: Dialoguing with Adele Reinhartz, in R. Bieringer (ed.), Reconciliation in Interfaith Perspective: Jewish, Christian and Muslim Voices (BETL), Leuven, Peeters, 2010, p. 28-39, (Online)

70. D. Pollefeyt & J. Bouwens, Framing the Identity of Catholic Schools. Empirical Methodology for Quantitative Research on the Catholic Identity of an Education Institute, in International Studies in Catholic Education, 2(2) (2010), p. 193-210, (Online)

69C. D. Pollefeyt & M. Moyaert, Israel and the Church: Fulfillment beyond Supersessionism?, in D. Pollefeyt & M. Moyaert (ed.), Never Revoked. "Nostra Aetate" as Ongoing Challenge for Jewish-Christian Dialogue (Louvain Theological & Pastoral Monographs, 40), Leuven-Parijs-Walpole (MA), Peeters; Grand Rapids (MI)-Cambridge, Eerdmans, 2010, p. 159-183, (Online)

69B. D. Pollefeyt & M. Moyaert, Introduction. The Covenant never Revoked: Remembering the Conciliar Courage to Dialogue, in D. Pollefeyt & M. Moyaert (ed.), Never Revoked. "Nostra Aetate" as Ongoing Challenge for Jewish-Christian Dialogue (Louvain Theological & Pastoral Monographs, 40), Leuven-Parijs Walpole (MA), Peeters; Grand Rapids (MI)-Cambridge, Eerdmans, 2010, p. 1-12, (Online)

69A. D. Pollefeyt & M. Moyaert (ed.), Never Revoked. "Nostra Aetate" as Ongoing Challenge Jewish-Christian Dialogue, (Louvain Theological & Pastoral Monographs, 40), Leuven-Parijs-Walpole (MA), Peeters; Grand Rapids (MI)-Cambridge, Eerdmans, 2010, 186 blz. (Online)

68B. A. Dillen & D. Pollefeyt, Children's Studies and Theology: An Hermeneutics of Complexity, in A. Dillen & D. Pollefeyt (ed.), Children's Voices. Children's Perspectives in Ethics, Theology and Religious Education (BETL, 230), Leuven, Peeters, 2009, p. 1-14, (Online)

68A. A. Dillen & D. Pollefeyt (ed.), Children's Voices. Children's Perspectives in Ethics, in Theology and Religious Education (BETL, 230), 2009, Leuven, Peeters, 450 blz. (Online)

67B. R. Bieringer, F. García Martínez, D. Pollefeyt & P.J. Tomson, Introduction, in R. Bieringer, F. García Martínez, D. Pollefeyt & P.J. Tomson (ed.), The New Testament and Rabbinic Literature (Supplements to the Journal for the Study of Judaism, 136), Leiden – Boston, Brill, 2010, p. vii-xxiv, (Online)

67A. R. Bieringer, F. García Martínez, D. Pollefeyt & P.J. Tomson (ed.), The New Testament and Rabbinic Literature, (Supplements to the Journal for the Study of Judaism, 136), Leiden – Boston, Brill, 2010, 544 blz. (Online)

66. D. Pollefeyt, Kwetsbaar voor goed en kwaad. Een katholieke, ethische en pastorale visie op het menselijk kwaad, in Collationes. Tijdschrift voor theologie en pastoraal 39(4) (2009), p. 449-464, (Online)

65. H. Lombaerts & D. Pollefeyt, Pensées neuves sur le cours de religion, (collection Haubans, 3), Brussel, Lumen Vitae, 2009, 112 blz. (Online)

64. D. Pollefeyt, Onzichtbare boodschappen: (jeugd)literatuur als inspiratie en uitdaging aan de theologie. In gesprek met Cyriel Verleyens jeugdroman De boodschap van de onzichtbare, in D. De Geest, A. Masschelein & J. Baeten (ed.), Eeuwige jeugd. Boeken voor Rita Ghesquière Leuven, Peeters, 2009, p. 89-95, (Online)

63. D. Pollefeyt, Belgium: the Hermeneutic-communicative Model: a Feasible Option?, in H.G. Ziebertz & U. Riegel (ed.), How Teachers in Europe Teach Religion. An International Empirical Study in 16 Countries (International Practical Theology, 12), Berlijn, LIT Verlag, 2009, p. 31-43, (Online)

62. D. Pollefeyt, Difference Matters. A Hermeneutic-Communicative Concept of Didactics of Religion in a European Multi-Religious Context, in Journal of Religion Education 56(1) (2008), p. 9-17, (Online)

61. M. Moyaert & D. Pollefeyt, De kerk en de Joden: Onoplosbare paradox of onvoltooid verhaal?, in Tijdschrift voor theologie 48(4) (2008), p. 389-402, (Online)

60. D. Pollefeyt, R. Burggraeve, J. De Tavernier & J. Hanssens, Witboek over corruptie en integriteit, (in samenwerking met Pax Christi Vlaanderen), Leuven, Davidsfonds, 2008, 163 blz. (Online)

59B. D. Pollefeyt, Response by Didier Pollefeyt, in J.K. Roth & L. Grob (ed.), Anguished Hope: Holocaust Scholars Confront the Palestinian-Israeli Conflict Grand Rapids, MI, Eerdmans, 2008, p. 148-153, (Online)

59A. D. Pollefeyt, Between a Dangerous Memory and a Memory in Danger. The Israeli Palestinian Struggle from a Christian Post-Holocaust Perspective, in J.K. Roth & L. Grob (ed.), Anguished Hope: Holocaust Scholars Confront the Palestinian-Israeli Conflict Grand Rapids (MI), Eerdmans, 2008, 135-146, (Online)

58. D. Pollefeyt, The Difference of Alterity. A Religious Pedagogy for an Interreligious and Interideological World, in J. De Tavernier et al. (ed.), Responsibility, God and Society. Festschrift Roger BURGGRAEVE (BETL, 217), Leuven, Peeters, 2008, p. 305-330, (Online)

57. D. Delmaire & D. Pollefeyt (ed.), La pensée juive contemporaine, Genève, Editions Parole et Silence, 2008, 262 blz., met inleiding op p. 7-11, (Online)

56. M. Moyaert & D. Pollefeyt, Leren aan de werkelijkheid: naar een vruchtbaar gesprek tussen theologie en religiestudies, in M. Lamberigts & L. Kenis (ed.), Quo vadis theologia? Theologie en religiewetenschap in Leuven Antwerpen, Halewijn, 2008, p. 69-84, (Online)

55. D. Pollefeyt & B. Frede-Wenger, Emil L. Fackenheim, in Biographisch Bibliographische Kirchenlexikon (Band XXVII), Herzberg, Verlag Traugott Bautz GmbH, 2007, p. 427-433, (Online)

54B. D. Pollefeyt, Religious Education and the Opportunities and Challenges of Interreligious Learning, in D. Pollefeyt (ed.), Interreligious Learning (BETL, 201), Leuven, Peeters, 2007, 340 blz., p. xi-xxv, (Online)

54A. D. Pollefeyt (ed.), Interreligious Learning, (BETL, 201), Leuven, Peeters, 2007, 340 blz. (Online)

53. D. Pollefeyt, The Church and the Jews: Unsolvable Paradox or Unfinished Story?, in N. Lamdan & A. Melloni (ed.), Nostra Aetate: Origins, Promulgation, Impact on Jewish-Christian Relations (Christianity and History. Series of the John XXIII Foundation for Religious Studies in Bologna, 5), Berlin, LIT verlag, 2007, p. 131-144, (Online)

52. D. Pollefeyt, Fonder la vie entre source et horizon, in A. Join-Lambert (ed.), Enseignement de la religion et expérience spirituelle (La collection Haubans, 2), Brussel, Lumen Vitae, 2007, p. 33-62, (Online)

51. D. Pollefeyt, Developing Criteria for Religious and Ethical Teaching of the Holocaust, in M. Goldenberg & R.L. Millen (ed.), Testimony, Tensions, and Tikkun. Teaching the Holocaust in Colleges and Universities (The Pastora Goldner Series in Post-Holocaust Studies), Washington & London, University of Washington Press, 2007, p. 172-187, (Online)

50. R. Bieringer & D. Pollefeyt, Wie zeggen de films dat Ik ben? Jezusfilms als actuele uitdagingen tot geloofscommunicatie rond Jezus' leven, lijden en sterven, in Collationes. Tijdschrift voor theologie en pastoraal 36(1) (2006), p. 31-64, (Online)

49. A. Dillen & D. Pollefeyt, Der verlorene Vater? Menschliche und göttliche Vaterschaft in der Spannung zwischen Gerechtigkeit und Bamrherzigkei, in Intams Review 12(2) (2006), p. 199-213, (Online)

48. D. Pollefeyt, The Judgement of the Nazis, in M. Berenbaum (ed.), Murder Most Mericiful. Essays on the Ethical Conundrum Occasioned by Sigi Ziering's 'The Judgement of Herbert Bierhoff' (Studies in the Shoah, XXVIII), Lanham Boulder, University Press of America, 2005, p. 153-163, (Online)

47. D. Pollefeyt, Newcomers at the Source. When Youngsters Listen to the Church on the Future of Youth Ministry, in Bulletin European Society for Catholic Theology 16(2) (2005), p. 48-59, (Online)

46. A. Dillen & D. Pollefeyt, La place du constructivisme dans la catéchèse contemporaine, in Lumen Vitae. Revue internationale de catéchèse et de pastorale 60(3) (2005), p. 261-278, (Online)

45. D. Pollefeyt & R. Bieringer, The Role of the Bible in Religious Education Reconsidered Risks and Challenges in Teaching the Bible, in International Journal of Practical Theology 9(1) (2005), p. 117-139, (Online)

44D . D. Pollefeyt, In Response to Britta Frede-Wenger and Peter Haas, in J. Roth (ed.), Fire in the Ashes: God, Evil and the Holocaust, Washington, Washington University Press, 2005, p. 238-242, (Online)

44C. D. Pollefeyt, In Response to Leonard Grob, in J. Roth (ed.), Fire in the Ashes: God, Evil and the Holocaust, Washington, Washington University Press, 2005, p. 204-208, (Online)

44B. D. Pollefeyt, In Response to Juergen Manemann, in J. Roth (ed.), Fire in the Ashes: God, Evil and the Holocaust, Washington, Washington University Press, 2005, p. 178-183, (Online)

44A. D. Pollefeyt, Horror Vacui. God and Evil in/after Auschwitz, in J. Roth (ed.), Fire in the Ashes: God, Evil and the Holocaust, Washington, Washington University Press, 2005, p. 219-230, (Online)

43. A. Dillen & D. Pollefeyt, Family Education and Adolescents' Approaches to Religion, in Journal of Empirical Theology 18(2) (2005), p. 205-234, (Online)

42C. R. Bieringer & D. Pollefeyt, Son of God, in E. Kessler & N. Wenborn (ed.), A Dictionary of Jewish-Christian Relations, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 407, (Online)

42B. R. Bieringer & D. Pollefeyt, Son of man, in E. Kessler & N. Wenborn (ed.), A Dictionary of Jewish-Christian Relations, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 407-408, (Online)

42A. D. Pollefeyt & R. Bieringer, Hoi Ioudaioi, in E. Kessler & N. Wenborn (ed.), A Dictionary of Jewish-Christian Relations, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 188-189, (Online)

41. D. Pollefeyt, Religious and Ethical Teachings after the Holocaust, in E. Fried (ed.), Beyond the Never Agains (Stockholm International Forum Series), Stockholm, Swedish Government, 2005, p. 265-268, (Online)

40C. H. Lombaerts & D. Pollefeyt, The Emergence of Hermeneutics in Religious Education Theories: An Overview, in H. Lombaerts & D. Pollefeyt (ed.), Hermeneutics and Religious Education (BETL, 180), Leuven, Peeters, 2004, p. 3-53, (Online)

40B. H. Lombaerts & D. Pollefeyt, Foreword, in H. Lombaerts & D. Pollefeyt (ed.), Hermeneutics and Religious Education (BETL, 180), Leuven, Peeters, 2004, p. 1-6, (Online)

40A. H. Lombaerts & D. Pollefeyt (ed.), Hermeneutics and Religious Education, (BETL, 180), Leuven, Peeters, 2004, 427 blz. (Online)

39C. D. Pollefeyt, Ethics, Forgiveness and the Unforgivable after Auschwitz, in D. Pollefeyt (ed.), Incredible Forgiveness. Christian Ethics between Fanaticism and Reconciliation, Leuven, Peeters, 2004, p. 121-159, (Online)

39B. D. Pollefeyt, Introduction: Incredible Forgiveness, in D. Pollefeyt (ed.), Incredible Forgiveness. Christian Ethics between Fanaticism and Reconciliation, Leuven, Peeters, 1998, p. 1-6, (Online)

39A. D. Pollefeyt (ed.), Incredible Forgiveness. Christian Ethics between Fanaticism and Reconciliation, Leuven, Peeters, 2004, 219 blz. (Online)

38. R. Bieringer & D. Pollefeyt, Open to Both Ways...? Johannine Perspectives on Judaism in the Light of Jewish-Christian Dialogue, in M. Labahn & K. Scholtissek & A. Strotmann (ed.), Israel und seine Heilstraditionen im vierten Evangelium. Festschrift für Johannes Beutler SJ zum 70. Geburtstag, Paderborn, Ferdinand Schöningh, 2004, p. 11-32, (Online)

37. D. Pollefeyt, D. Hutsebaut, H. Lombaerts, M. De Vlieger, A. Dillen, J. Maex & W. Smit, Godsdienstonderwijs uitgedaagd. Jongeren en (inter)levensbeschouwelijke vorming in gezin en onderwijs. Opzet, methode en resultaten van empirisch onderzoek bij leerkrachten rooms-katholieke godsdienst en leerlingvan de derde graad secundair onderwijs in Vlaanderen, (Instrumenta Theologica, 26), Leuven, 2004, 552 blz. (Online)

36. R. Bieringer & D. Pollefeyt, L'avenir de la Bible. Risques et possibilités pour l'education biblique, in Bijdragen. Tijdschrift voor filosofie en theologie 65(4) (2004), p. 393-416, (Online)

35. D. Pollefeyt & A. Dillen, Parochiecatechese: catechese binnenstebuiten. Uitdagingen voor de parochiecatechese anno 2004, in Collationes. Tijdschrift voor theologie en pastoraal 34(3) (2004), p. 227-252, (Online)

34D. D. Pollefeyt, In Response to Britta Frede-Wenger, in D. Patterson & J. Roth (ed.), After Words. Post-Holocaust Struggles with Forgiveness, Reconciliation, Justice, Seattle, University of Washington Press, 2004, p. 132-137, (Online)

34C. D. Pollefeyt, In Response to John K. Roth, in D. Patterson & J. Roth (ed.), After Words. Post-Holocaust Struggles with Forgiveness, Reconciliation, Justice, Seattle, University of Washington Press, 2004, p. 103-108, (Online)

34B. D. Pollefeyt, In Response to Peter J. Haas and Juergen Manemann, in D. Patterson & J. Roth (ed.), After Words. Post-Holocaust Struggles with Forgiveness, Reconciliation, Justice, Seattle, University of Washington Press, 2004, p. 75-80, (Online)

34A. D. Pollefeyt, In Response to Peter J. Haas and Juergen Manemann, in D. Patterson & J. Roth (ed.), After-Words. Post-Holocaust Struggles with Forgiveness, Reconciliation, Justice, Seattle, University of Washington Press, 2004, p. 55-72, (Online)

33F. R. Burggraeve, J. De Tavernier, D. Pollefeyt & J. Hanssens, Afterword: Out of the Abundance of the Hear. The Intimate Bond Between Idolatry and Desire, in R. Burggraeve, J. De Tavernier, D. Pollefeyt & J. Hanssens (ed.), Desirable God? Our Fascination with Images, Idols and New Dieties (Cahiers for Theology of Peace,19), Leuven, Peeters, 2003, p. 261-272, (Online)

33E. R. Burggraeve, J. De Tavernier, D. Pollefeyt & J. Hanssens, Introduction: Under the Spell of Images, Idols and New Deities, in R. Burggraeve, J. De Tavernier, D. Pollefeyt & J. Hanssens (ed.), Desirable God? Our Fascination with Images, Idols and New Dieties (Cahiers for Theology of Peace,19), Leuven, Peeters, 2003, p. 1-4, (Online)

33D. R. Burggraeve, J. De Tavernier, D. Pollefeyt & J. Hanssens, Authentic Humanism and Forms of Profane Idolatry, in R. Burggraeve, J. De Tavernier, D. Pollefeyt & J. Hanssens (ed.), Desirable God? Our Fascination with Images, Idols and New Dieties (Cahiers for Theology of Peace,19), Leuven, Peeters, 2003, p. 121-158, (Online)

33C. D. Pollefeyt, In Response to Peter J. Haas and Juergen Manemann, in R. Burggraeve, J. De Tavernier, D. Pollefeyt & J. Hanssens (ed.), Desirable God? Our Fascination with Images, Idols and New Dieties (Cahiers for Theology of Peace,19), Leuven, Peeters, 2003, p. 75-80, (Online)

33B. R. Burggraeve, J. De Tavernier, D. Pollefeyt & J. Hanssens, True Faith in God and Forms of Religious Idolatry, in R. Burggraeve, J. De Tavernier, D. Pollefeyt & J. Hanssens (ed.), Desirable God? Fascination with Images, Idols and New Dieties (Cahiers for Theology of Peace, 19), Leuven, Peeters, 2003, p. 7-38, (Online)

33A. R. Burggraeve, J. De Tavernier, D. Pollefeyt & J. Hanssens (ed.), Desirable God? Our Fascination with Images, Idols and New Dieties, (Cahiers for Theology of Peace, 19), Leuven, Peeters, 2003, 217 blz. (Online)

32. D. Pollefeyt, M. De Vlieger & W. Smit, Interreligious Education: Beyond Mono- and Multi-Religious Learning?, in J. Lasonen & L. Lestinen (ed.), Teaching and Learning for Intercultural Understanding, Human Rights and a Culture of Peace 2003, Jyväskuylä , University Press of Jyväskylä, (Online)

31. D. Pollefeyt, Beyond Absolutism and Relativism: A Post Shoah Perspective on Ethics, in D.J. Curran R. Libowitz & M.S. Littell (ed.), The Century of Genocide. Selected Papers from the 30th Anniversary Conference of the Annual Scholars' Conference on the Holocaust and the Churches. With a Keynote Adress of Elie Wiesel, Merion, Westfield Press International, 2002, p. 5-11, (Online)

30. D. Pollefeyt & M. Moyaert, Interreligieuze dialoog en/als toekomst van de theologie, in Tijdschrift voor theologie 42(4) (2002), p. 348-354, (Online)

29B. D. Pollefeyt, La Moralità di Auschwitz? Confronto Critico Con l’Interpretazione etica dell’ Olocausto di Peter J. Haas, in E. Baccarini & L. Thorson (ed.), Il bene e il Male Dopo Auschwitz. Implicazioni etico-teologiche per l’oggi (Atti del Simposia Internazionale, Roma, 22-25 settembre 1997), Rome, Paoline Editoriale Libri, 1998, p. 179-204. (Bespreking in E. Baccarini, Il bene e il male dopo Auschwitz. Simposio internazionale 22-25 settembre 1997, in La Gregoriana. Periodico Trimestrale della Pontificia Università Gregoriana 2(4) (1997) 4-6). (Online)

29A. D. Pollefeyt, The Morality of Auschwitz? A Critical Confrontation with Peter J. Haas's Ethical Interpretation of the Holocaust, in J. Bemporad, J.T. Pawlikawski & J. Sievers (ed.), Good and Evil after Auschwitz. Ethical Implications for Today New York, KTAV Publishing House, 2001, p. 119-137, (Online)

28B. R. Bieringer, D. Pollefeyt & F. Vandecasteele-Vanneuville, Wrestling with Johannine Anti-Judaism: A Hermeneutical Framework for the Analysis of the Current Debate, in R. Bieringer, D. Pollefeyt & F. Vandecasteele-Vanneuville (ed.), Anti-Judaism and the Fourth Gospel Louisville, Westminster John Knox, 2001, p. 3-37, (Online)

28A. R. Bieringer, D. Pollefeyt & F. Vandecasteele-Vanneuville (ed.), Anti-Judaism and the Fourth Gospel, Louisville, Westminster John Knox, 2001. (= R. Bieringer & D. Pollefeyt & F. Vandecasteele-Vanneuville (ed.), Anti-Judaism and the Fourth Gospel. Papers of the Leuven Colloquium, 2000 (Jewish and Christian Heritage Series, 1), Assen, Royal Van Gorcum, 2001, 612 blz.).

27. D. Pollefeyt, Christology after the Holocaust. A Catholic Perspective, in M. Meyer & C. Hughes (ed.), Jesus Then and Now. Images of Jesus in History and Christology Harrisburg, PA, Trinity Press International, 2001, p. 229-248, (Online)

26. D. Pollefeyt, Eglise et synagogue après la Shoah. De la substitution à la réconciliation et la coopération, in Revue d'Histoire Ecclésiastique 95(3) (2000), p. 570-594, (Online)

25. D. Pollefeyt, How Modern is the Holocaust? A Critical Confrontation with the Interpretation of the Holocaust of Zygmunt Bauman, in M.F. Nefsky (ed.), The Pall of the Past: The Holocaust, Genocide and the 21st Century (Selected Papers from the 28th International Annual Scholars' Conference on the Holocaust and the Churches, February 28-March, 3, 1998, University of Washington, Seattle, U.S.A.), Merion, Westfield Press International, 2000, p. 101-112, (Online)

24. J. Haers, D. Pollefeyt & J. Hennion, An Integrated, Web-Supported Self-Study Programm for the Courses 'Topics in Religious Studies' at all the Faculties of the Katholieke Universiteit Leuven, Belgium, in D. Hardy (ed.), Wiring the Ivory Tower. Linking Universities across Europe. Proceedings of the EADTU Millennium Conference from 28 to 30 September 2000, Paris, Heerlen, EADTU, 2001, p. 256-260, (Online)

23. D. Pollefeyt, The Significance of Nazi Eugenics for Medical Ethics Today, in M. Singer (ed.), Humanity at the Limit. The Impact of the Holocaust Experience on Jews and Christians (University of Notre Dame, University's Center for Continuing Education, 26-28 April 1998), Indiana, Indiana University Press, 2000, p. 250-256, (Online)

22. D. Pollefeyt, "Insiderism": Cornerstone or Stumble Block for the Relation between Survivors and Scholars of the Holocaust?, in S. Leder & M. Teichman, The Burdens of History: Post Holocaust Generations in Dialogue (Selected Papers from the 29th Annual International Scholars' Conference on the Holocaust and the Churches, March 6-9, 1999, Nasau Community, Garden City, New York, U.S.A.), Merion, Westfield Press International, 2000, p. 117-128, (Online)

21. D. Pollefeyt, Das jüdische Denken Emil L. Fackenheims oder die Begegnung von Athen und Jerusalem in Auschwitz, in J. Valentin & S. Wendel (ed.), Jüdische Traditionen in der Philosophie des 20. Jahrhunderts, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2000, p. 196-213, (Online)

20. D. Pollefeyt, De ontmoeting van Athene en Jeruzalem in Auschwitz. Het joodse denken van Emil L. Fackenheim, in De uil van Minerva. Tijdschrift voor geschiedenis en wijsbegeerte van de cultuur 12(3) (1996), p. 157-175, (Online)

19C. D. Pollefeyt, Jews and Christians after Auschwitz: From Substitution to Interreligious Dialogue, in D. Pollefeyt (ed.), Jews and Christians: Rivals or Partners for the Kingdom of God? In Search of An Alternative for the Christian Theology of Substitution (Louvain Theological and Pastoral Monographs, 21), Leuven, Peeters, 1998, p. 10-37, (Online)

19B. D. Pollefeyt, Introduction: in Search of an Alternative for the Theology of Substitution, in D. Pollefeyt (ed.), Jews and Christians: Rivals or Partners for the Kingdom of God? In Search of An Alternative for the Christian Theology of Substitution Louvain Theological and Pastoral Monographs, 21, Leuven, Peeters, 1998, p. 1-9 (Review in Sidic 33(1) (2000) 28-29), (Online)

19A. D. Pollefeyt, Jews and Christians: Rivals or Partners for the Kingdom of God? In Search of An Alternative for the Christian Theology of Substitution, in Louvain Theological and Pastoral Monographs 21, 1998, Leuven, Peeters, 143 blz. (Online)

18. D. Pollefeyt, Racism and Christian Belief. A Theological Reflection, in JET. Journal of Empirical Theology 12(1) (1999), p. 28-36, (Online)

17. D. Pollefeyt, Jewish-Christian Relations after Auschwitz: A Catholic Perspective, in N. Pecherskaya (ed.), Theology after Auschwitz and Its Correlation with Theology after the Gulag. Consequences and Conclusions St. Petersburg, The St. Peterburg School of Religion and Philosophy, 1999, p. 93-110, (Online)

16. D. Pollefeyt, Victime et agresseur: pourront-ils jamais se réconcilier? Une question clé pour l'humanité, in M.-G. Pincetti (ed.), `Sur le bois de la croix?' Dire Dieu face à la souffrance et au mal (Esprit Philosophique), Gerpinnes, Editions Quorum, 1999, p. 109-129, (Online)

15G. D. Pollefeyt, Pollefeyt's Response to Critiques, in J.K. Roth (ed.), After Words. Post-Holocaust Struggles with Forgiveness, Reconciliation, Justice Seattle, University of Washington Press, 2004, p. 273-279, (Online)

15F. D. Pollefeyt, Critique by Didier Pollefeyt to David Patterson, in J.K. Roth (ed.), After Words. Post-Holocaust Struggles with Forgiveness, Reconciliation, Justice Seattle, University of Washington Press, 2004, p. 186-196, (Online)

15E. D. Pollefeyt, Critique by Didier Pollefeyt to Peter Haas, in J.K. Roth (ed.), After Words. Post-Holocaust Struggles with Forgiveness, Reconciliation, Justice Seattle, University of Washington Press, 2004, p. 74-80, (Online)

15D. D. Pollefeyt, Critique by Didier Pollefeyt to John Roth, in J.K. Roth (ed.), After Words. Post-Holocaust Struggles with Forgiveness, Reconciliation, Justice Seattle, University of Washington Press, 2004, p. 316-323, (Online)

15C. D. Pollefeyt, Critique by Didier Pollefeyt to David Hirsch, in J.K. Roth (ed.), After Words. Post-Holocaust Struggles with Forgiveness, Reconciliation, Justice Seattle, University of Washington Press, 2004, p. 120-131, (Online)

15B. D. Pollefeyt, Critique by Didier Pollefeyt to Leonard Grob, in J.K. Roth (ed.), After Words. Post-Holocaust Struggles with Forgiveness, Reconciliation, Justice Seattle, University of Washington Press, 2004, p. 30-38, (Online)

15A. D. Pollefeyt, The Kafkaesque World of the Holocaust. Paradigmatic Shifts in the Interpretation of the Holocaust, in J.K. Roth (ed.), Ethics after the Holocaust. Perspectives, Critiques and Responses (Paragon Books on the Holocaust), St. Paul, Paragon House, 1999, p. 210-242, (Online)

14. D. Pollefeyt, Victims of Evil or Evil of Victims, in H.J. Cargas (ed.), Problems Unique to the Holocaust Lexington, The University Press of Kentucky, 1999, p. 67-82, (Online)

13B. D. Pollefeyt, How Moral is God after Auschwitz? Post-holocaust Perspectives on God and Evil, (Selected papers of the 27th international annual scholars' conference on the holocaust and the churches, March 2 4, 1997, Tampa, U.S.A.), Merion, Westfield International Press, 2000, (Online)

13A. M. Hayse, D. Pollefeyt, J. Colijn & M. Sachs–Littell (ed.), Hearing the Voices. Teaching the Holocaust to Future Generations, (Selected papers of the 27th international annual scholars' conference on the holocaust and the churches, March 2 4, 1997, Tampa, U.S.A.), Merion, Westfield International Press, 2000, (Online)

12. D. Pollefeyt, Intimiteit in de pastoraal. Ethische kanttekeningen bij het gebruik van macht binnen de pastorale begeleiding, in Collationes. Tijdschrift voor theologie en pastoraal 28, 1998, 227-245 blz. (Online)

11. D. Pollefeyt & G.J. Colijn, Leaving Evil in Germany: The Questionable Success of Goldhagen in the Low Countries, in F.H. Littell (ed.), Hyping the Holocaust. Scholars Answer Goldhagen (Philadelphia Series on the Holocaust, Genocide and Human Rights), New York, Cummings & Hathaway, 1997, p. 3-18, (Online)

10. G.J. Colijn & D. Pollefeyt (ed.), Geen Duitsers, geen Sjoa? De receptie van Goldhagen in Nederland en België, in Ter Herkenning 25(4) (1997), p. 238-253, (Online)

9. D. Pollefeyt, Auschwitz or How Good People can do Evil: An Ethical Interpretation of the Perpetrators and the Victims of the Holocaust in Light of the French Thinker Tzvetan Todorov, in G.J. Colijn & M.L. Littell (ed.), Confronting the Holocaust: a Mandate for the 21st Century? (Studies in the Shoah XIX), New York, University Press of America, 1997, p. 91-118, (Online)

8. D. Pollefeyt, Voorbij afschuw en verschoning. Grenzen aan-raken, in J. De Klerk Roscam Abbing & H.E. Lakmaaker (ed.), Macht en onmacht in de psychotherapie Utrecht, Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie, 1997, p. 5-13, (Online)

7. D. Pollefeyt, Jewish and Christian Theology Confronting the Holocaust. Theological Perspectives on the Evil of Auschwitz (Workshop: The Holocaust and Its Impact on Philosophy and Theology 119, IV), in F. Brinkhuis & S. Talmor (ed.), Memory, History and Critique. European Identity at the Millenium. Proceedings of the Fifth International Conference of the Society for the Study of European Ideas at the University for Humanist Studies U.S.A., MIT-Press, Utrecht, University of Humanist Studies, 1997, p. IV/119, (Online)

6. D. Pollefeyt, Tussen veilige geborgenheid en gevaarlijke troost. Kansen en risico's van de groep voor de ontwikkeling van het individu, in Groepspsychotherapie. Tijdschrift van de Nederlandse vereniging voor groepspsychotherapie 31(1) (1997), p. 12-19, (Online)

5. D. Pollefeyt, The Trauma of the Holocaust as a Central Challenge of Levinas' Ethical and Theological Thought, in M.L. Littell & E. Geldbach & G.J. Colijn (ed.), The Holocaust: Remembering for the Future II on CD-ROM. Erinnerung an die Zukunft. Vom Vorurteil zur Vernichtung? Analysen und Strategien gegen Totalitarismus, Antisemitismus, Fremdenangst und Ausländerfeindlichkeit (Papers presented at the International Annual Scholars' Conference held in Berlin, 13-17 May, 1994), Stamford, CT, Vista InterMedia Corporation, 1996, (Online)

4. D. Pollefeyt, Vergeving na misdaden tegen de mensheid? Een christelijke antropologie van kwaad en vergeving, in Tijdschrift voor theologie 36(2) (1996), p. 155-178, (Online)

3. D. Pollefeyt, Gevaarlijk normaal! Over Auschwitz of het kwaad rondom ons en in ons, in Groepspsychotherapie. Tijdschrift van de Nederlandse vereniging voor groepspsychotherapie 29(3) (1995), p. 72-83, (Online)

2. D. Pollefeyt, De bijbel in het ecologisch debat: hinder­paal of wegwijzer? Een lezing van de joodse traditie in het spoor van Catherine Chalier, in Ter herkenning. Tijdschrift voor christenen en joden 22(3)(1994), p. 168-180, (Online)

1. D. Pollefeyt, Ethiek tussen gevoelloos denken en on­door­dacht ge­voel. Over de actualiteit van Auschwitz voor het morele denken van­daag, in Collationes. Vlaams tijdschrift voor theo­logie en pastoraal 23(1)(1993), p. 37-58, (Online)

AT Publications

149. O. Agirdag, E. Claes, T. De Laet, K. De Witte, L. Godderis, B. Henkens, G. Kelchtermans, J. Masschelein, E. Peters, D. Pollefeyt, S. Van Ruyskensvelde, E. Vanassche & K. Willems, De toekomst van het leraarschap (m/v/x): Een perspectief voorbij de tekorten. Visietekst door een Metaforum-werkgroep, voorgesteld op 6 december 2023, Metaforum-werkgroep, KU Leuven, 2023, 21 blz. (Online)

148. D. Pollefeyt, ECSI @ KU Leuven. A response to Review of the Religious Education Curriculum for Catholic Schools in the Archdiocese of Melbourne, Leuven, KU Leuven, 2023, 17 blz. (Online)

147. D. Pollefeyt, R. Burggraeve, J. De Tavernier, J. De Volder, A. Dillen, J. Haers & M. Moyaert, Zoeken naar woorden te midden van onvoorstelbaar menselijk lijden, Centrum voor Vredesethiek, KU Leuven, 2023, Leuven, (Online)

146. D. Pollefeyt, R. Burggraeve, J. De Tavernier, J. De Volder, A. Dillen, J. Haers & M. Moyaert, Searching for words amid unimaginable human suffering, Centre for Peace Ethics, KU Leuven, 2023, Leuven, (Online)

145. D. Pollefeyt, ZER (Zelfevaluatierapport) en Opvolgingsrapport ZER Educatieve Master godsdienst, accreditatie 2023, Leuven, KU Leuven, 2023, 32 blz. (Online)

144. D. Pollefeyt & B. Willemen, Het Catechumenaat. Verleden, heden en toekomst. Le Catéchuménat. Hier, aujourd'hui et demain, uitgave naar aanleiding van de 21 academische zitting ter ere van het 50-jarig bestaan van de Orde van Dienst van de initiatie van volwassenen, KU Leuven, Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, 2023, 82 blz. (Online)

143. D. Pollefeyt, J. Bouwens & E. Wybo, Bridging the gap. Onderzoek naar het religieuze en levensbeschouwelijke profiel van jongvolwassenen (18-25) in Vlaanderen. Eindrapport, KU Leuven, Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, 2021, 289 blz. (Online)

142. D. Pollefeyt, J. Bouwens & E. Wybo, Kerken/kernen van/vol geloof/hoop/liefde. SPES-onderzoek in de Pastorale Eenheid Antwerpen Centrum, KU Leuven, Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, 2021, 143 blz. (Online)

141. D. Pollefeyt, Personalisme in theologie, filosofie en christelijke godsdienstpedagogiek, in Orthodox Theologisch Instituut Heilige Apostel Paulus, Orthodox Onderricht en Persoonsontwikkeling Jubileumboek 30 jaar Orthodox Theologisch Instituut Heilige Apostel Paulus 1991-2021, Gent, Verbeke, 2021, p. 17-25, (Online)

140. D. Pollefeyt & J. Bouwens, What does Catholic mean today?, in The Tablet 13 februari 2016, p. s4-s5, (Online)

139. D. Pollefeyt & P.A. Cunningham, Il Dio Unitrino, il Logos incarnato e la vita nell’Alleanza di Israele, in Gesù Cristo E Il Popolo Ebraico: Interrogativi Per La Teologia Di Oggi, Rome, GBP - Gregorian & Biblical Press, 2012, p. 263-285, 26 blz. (Online)

138. D. Pollefeyt, Stoutmoedig geloof, in E. Vromman, Passie en twijfel, het geloof van een godsdienstleerkracht, Antwerpen, Halewijn, 2020, p. 115-119, (Online)

137. D. Pollefeyt, Niet het verleden veranderen, maar de toekomst openen, in Tijdschrift voor Geestelijk Leven 75(3) (2019), p. 15-24, (Online)

136. D. Pollefeyt, Ethisch reflecteren over het levenseinde. Een didactisch pakket gebaseerd op de adviezen nrs. 1, 9, 41,59 en 73, Brussel, Raadgevend Comité voor Bio-ethiek, 2019, 135 blz. (Online)

135. D. Pollefeyt & H. Van Renterghem, Leerplan rooms-katholieke godsdienst: de ontdekking van de binnenkant. Het vak rooms-katholieke godsdienst vandaag, in C. Van Kerckhove, K. De Maegd, F. Stappaerts, P. Dalkiran & J. Van Poucke, Hebben ze zin? Levensbeschouwelijke vakken in het onderwijs Antwerpen & Apeldoorn, 2019, p. 57-62, (Online)

134. D. Pollefeyt, Ook nieuwe missionarissen hebben kritische theologie nodig, in De Standaard 3 maart 2017, 4 blz. (Online)

133. D. Pollefeyt, Kritische reflectie. Onderwijs KU Leuven, ter voorbereiding Instellingsreview KU Leuven, 2016, 116 blz. (Online)

132. D. Pollefeyt, Bijbeldidactiek.be, in Narthex 15(4) (2015), p. 87, (Online)

131. R. Gosselink & D. Pollefeyt , Vision and Policy Plan Education and Students 2014-2017, Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, 2015, (Online)

130. R. Gosselink & D. Pollefeyt, Visie en beleidsplan. Onderwijs en studenten 2014 2017, Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, 2015, (Online)

129. D. Pollefeyt, De katholieke dialoogschool. Een pedagogisch project, in In Dialoog 1, 2016, p. 44-49, (Online)

128. D. Pollefeyt & E. De Boeck, Inleiding, in D. Pollefeyt & E. De Boeck, Anders kijken. Levensbeschouwelijke vakken in het onderwijs vandaag, Thomas, KU Leuven, 2015 (ebook), p. 5-7, (Online)

127. D. Pollefeyt & E. De Boeck, Anders kijken. Levensbeschouwelijke vakken in het onderwijs vandaag, Thomas, KU Leuven, 2015 (ebook), 94 blz. (Online)

126. D. Pollefeyt et al. (ed.), Land in zicht 3B Leerwerkboek, Mechelen, Plantyn, 2012, 116 blz. (Online)

125 . D. Pollefeyt et al. (ed.), Land in zicht 3A Leerwerkboek, Mechelen, Plantyn, 2011, 112 blz. (Online)

124. D. Pollefeyt et al. (ed.), Land in zicht 2B Leerwerkboek, Mechelen, Plantyn, 2012, 100 blz. (Online)

123. D. Pollefeyt et al. (ed.), Land in zicht 2A Leerwerkboek, Mechelen, Plantyn, 2011, 97 blz. (Online)

122. D. Pollefeyt et al., Land in Zicht Leerwerkboek 6, Mechelen, Plantyn, 2014, (Online)

121. D. Pollefeyt et al., Land in Zicht Leerwerkboek 5, Mechelen, Plantyn, 2014, (Online)

120. D. Pollefeyt et al., Land in Zicht Leerwerkboek 4, Mechelen, Plantyn, 2014, (Online)

119. D. Pollefeyt, J. Bouwens & B. Slechten, Onderzoeksrapport katholieke schoolidentiteit in Vlaanderen en het VSKO. Deel II: Onderzoeksresultaten en VSKO identiteitsprofiel, 2014, s.l., 268 blz. (Online)

118. D. Pollefeyt, J. Bouwens & B. Slechten, Onderzoeksrapport katholieke schoolidentiteit in Vlaanderen en het VSKO. Deel I: Bijlagen, 2014, s.l., (Online)

117. D. Pollefeyt, Tussen verleiding en weerstand. Over de consumptie van teksten, in X., Vriendschap in een boek Herent, Peeters, 2014, p. 133-140, (Online)

116. D. Pollefeyt et al., Land in Zicht 6B, Mechelen, Plantyn, 2014, (Online)

115. D. Pollefeyt et al., Land in Zicht 6A, Mechelen, Plantyn, 2014, (Online)

114. D. Pollefeyt et al., Land in Zicht 5B, Mechelen, Plantyn, 2014, (Online)

113. D. Pollefeyt et al., Land in Zicht 5A, Mechelen, Plantyn, 2014, (Online)

112. D. Pollefeyt, Met stille maar diepe glans. Afscheid van professor Lambert Leijssen, in Areopaag (2013), p. 106-108, (Online)

111. D. Pollefeyt & J. Bouwens, Identiteit van scholen in beeld gebracht. Empirische methodologie voor kwantitatief onderzoek naar de katholieke identiteit van de onderwijsinstelling, in K. Vanspeybroeck & J. Cleays (ed.), Identiteit in diversiteit. Inspiratie voor katholieke lerarenopleidingen, Brussel, Licap, 2009, p. 44-60, (Online)

110. D. Pollefeyt et al., Land in Zicht 4B, Mechelen, Plantyn, 2013, (Online)

109. D. Pollefeyt et al., Land in Zicht 4A, Mechelen, Plantyn, 2013, (Online)

108. D. Pollefeyt et al., Zelfevaluatierapport Onderwijs. Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, 2013, 178 blz. (Online)

107. D. Pollefeyt en J. Bouwens, Het perspectief van een onderzoeker en een theoloog, in P. Keersmaekers, M. Van Kerkhoven & K. Vanspeybroeck (ed.), Dialoogschool in actie. Mag ik er voor u zijn Antwerpen, Halewijn – VSKO – VVKHO, 2013, p. 49-60, (Online)

106. D. Pollefeyt, Luister van het leven. Hedendaags hermeneutisch-communicatief godsdienstonderwijs, in Narthex 13(1) 2013, p. 62-68, (Online)

105. D. Pollefeyt et al., Caleidoscoop 3. Leerboek Godsdienst ASO. Handboek en Werkboek, Mechelen, Plantyn, 2012, 149 blz. (Online)

104 . D. Pollefeyt et al., Caleidoscoop 2. Handboek en Werkboek, Mechelen, Plantyn, 2011, (Online)

103B. D. Pollefeyt & E. De Boeck (ed.), Tegen-woordig. Jeugd en geloofscommunicatie vandaag, in D. Pollefeyt & E. De Boeck (ed.), Tegen-woordig. Jeugd en geloofscommunicatie vandaag Leuven - Den Haag, Acco, 2012, p. 7-12, (Online)

103A. D. Pollefeyt & E. De Boeck (ed.), Tegen-woordig. Jeugd en geloofscommunicatie vandaag, Leuven - Den Haag, Acco, 2012, 150 blz. (Online)

102. D. Pollefeyt, Vorsen voor vrede. 25 jaar Centrum voor Vredesethiek, in M. Van De Voorde (ed.), Meer Europa, voor meer vrede Antwerpen , Halewijn - Pax Christi - Centrum voor Vredesethiek, 2011, p. 67-71, (Online)

101C. D. Pollefeyt, A. Dupont & H. Debel (ed.), Renovatie, innovatie, transformatie. De dynamiek van traditie(s) in context, in D. Pollefeyt, A. Dupont & H. Debel (ed.), Als gist in het deeg. Uitdagende stemmen voor geloofscommunicatie (Nikè 58), Leuven - Den Haag, Acco, 2011, p. 397-407, (Online)

101B. D. Pollefeyt, A. Dupont & H. Debel (ed.), Inspirerende figuren in religieuze tradities, in in D. Pollefeyt, A. Dupont & H. Debel (ed.), Als gist in het deeg. Uitdagende stemmen voor geloofscommunicatie (Nikè 58), Leuven - Den Haag, Acco, 2011, p. 9-42, (Online)

101A. D. Pollefeyt, A. Dupont & H. Debel (ed.), Als gist in het deeg. Uitdagende stemmen voor geloofscommunicatie, (Nikè 58), Leuven - Den Haag, Acco, 2011, 416 blz. (Online)

100. D. Pollefeyt, Wat is er wollig aan de christelijke traditie?, in De Standaard, 23 maart 2011, (Online)

99. D. Pollefeyt en J. Bouwens, Tussen Leuven en Melbourne. Katholiek onderwijs in tijden van de-traditionalisering en pluralisering. Een inleiding in de Melbourne schaal, in K. Vanspeybroeck & J. Claeys (ed.), Waar zeg jij dat ik ben? Eigen zinnig leraar-zijn in een katholieke school Brussel, Licap, 2010, p. 78-87, (Online)

98. D. Pollefeyt, Gelijk ook wij vergeven. Drie populaire visies op het kwaad, in I. Cornu & J. Van Der Vloet (ed.), Tussen Goed en kwaad (Leven – wat er echt toe doet), Antwerpen , Halewijn, 2010, p. 36-38, (Online)

97. D. Pollefeyt et al. (ed.), Caleidoscoop 1. Leerboek godsdienst A-stroom, Mechelen, Plantyn, 2010, 169 blz. (Online)

96. D. Pollefeyt et al. (ed.), Caleidoscoop 1. Werkboek godsdienst A-stroom, Mechelen, Plantyn, 2010, 129 blz. (Online)

95. D. Pollefeyt et al. (ed.), Land in zicht. Handleiding 1A. Godsdienst voor het basisonderwijs, Mechelen, Plantyn, 2010, 232 blz. (Online)

94. D. Pollefeyt et al. (ed.), Land in zicht. Leerwerkboek 1A. Godsdienst voor het basisonderwijs, Mechelen, Plantyn, 2010, 80 blz. (Online)

93. R. Bieringer & D. Pollefeyt, Lijden en zingeving. Jezusfilms en hun interpretatie van Jezus' lijden, in R. Bieringer (ed.), Dialoog en participatie. Over hedendaagse uitdagingen van het Christelijk geloof, Leuven - Den Haag, Acco, 2010, p. 109-126, (Online)

92. R. Bieringer & D. Pollefeyt, De Bijbel, een heilig boek?, in R. Bieringer (ed.), Dialoog en participatie. Over hedendaagse uitdagingen van het Christelijk geloof, Leuven - Den Haag, Acco, 2010, p. 33-54, (Online)

91. D. Pollefeyt, Christelijk heil na Auschwitz?, in T. Merrigan & J. Lambelin (ed.), Sporen van heil. Christus in een multireligieuze wereld (Logos, 5). , Antwerpen, Halewijn, 2010, p. 75-87, (Online)

90. A. Dillen & D. Pollefeyt, Ga nu allen in vrede! Omgaan met macht en conflicten in pastorale contexten, (in samenwerking met Pax Christi Vlaanderen), Leuven, Davidsfonds, 2010, 156 blz. (Online)

89. D. Pollefeyt et al. (ed.), Caleidoscoop 4. Leerboek Godsdienst 4 ASO, Mechelen, Plantyn, 2009, 148 blz. (Online)

88. D. Pollefeyt et al. (ed.), Caleidoscoop 4. Handleiding Godsdienst 4 ASO, Mechelen, Plantyn, 2009, 530 blz. (Online)

87B. D. Pollefeyt & E. De Boeck, Wil er iemand mijn Messias zijn? Nieuwe verlossers en hedendaagse spirituele meesters, in D. Pollefeyt & E. De Boeck (ed.), (Nikè-Reeks: theologische, liturgische en pastorale publikaties, 56), Leuven - Den Haag, Acco, 2010, p. 7-12, (Online)

87A. D. Pollefeyt & E. De Boeck (ed.), Wil er iemand mijn Messias zijn? Nieuwe verlossers en hedendaagse spirituele meesters, in (Nikè-Reeks: theologische, liturgische en pastorale publikaties, 56), Leuven - Den Haag, Acco, 2010, 150 blz. (Online)

86. D. Pollefeyt, Hoe aan onze (klein)kinderen uitleggen dat Sinterklaas (niet) bestaat? Over levensbeschouwelijke en religieuze maturiteit, in H-Ogelijn Tijdschrift 17(1) (2009), p. 31-35, (Online)

85B. D. Pollefeyt, Wanneer catechese tot volwassenheid komt, in D. Pollefeyt (ed.), (Leuvense Cahiers voor Praktische Theologie, 10), Antwerpen, Halewijn, 2009, p. 5-16, (Online)

85A. D. Pollefeyt (ed.), Als catechese tot volwassenheid komt, in (Leuvense Cahiers voor Praktische Theologie, 10), Antwerpen, Halewijn, 2009, 275 blz. (Online)

84. D. Pollefeyt et al. (ed.), Identiteit in diversiteit. Inspiratie voor katholieke lerarenopleidingen, Brussel, Licap, 2009, 60 blz. (Online)

83. D. Pollefeyt, E. De Bruyne & L. Rogge, Caleidoscoop 6. Leerboek Godsdienst 6 ASO, Mechelen, Wolters-Plantyn, 2008, 175 blz. (Online)

82. D. Pollefeyt, E. De Bruyne & L. Rogge, Caleidoscoop 6. Handleiding Godsdienst 6 ASO, Mechelen, Plantyn, 2008, 500 blz. (Online)

81B. D. Pollefeyt & E. De Boeck, Wanneer de werkelijkheid transparant wordt, in D. Pollefeyt & E. De Boeck (ed.), Daad-werkelijk. Rituelen en zegeningen vandaag (Leuvense Cahiers voor Praktische Theologie, 8), Antwerpen, Halewijn, 2008, p. 5-9, (Online)

81A. D. Pollefeyt & E. De Boeck (ed.), Daad-werkelijk. Rituelen en zegeningen vandaag, in (Leuvense Cahiers voor Praktische Theologie, 8) Antwerpen, Halewijn, 2008, 171 blz. (Online)

80. D. Pollefeyt, E. De Bruyne & L. Rogge, Caleidoscoop 5. Leerboek Godsdienst 5 ASO, Mechelen, Wolters-Plantyn, 2007, 176 blz. (Online)

79. D. Pollefeyt, E. De Bruyne & L. Rogge , Caleidoscoop 5. Handleiding Godsdienst 5 ASO, Mechelen, Wolters-Plantyn, 2007, 612 blz. (Online)

78. D. Pollefeyt, Conflicthantering in pastoraal-theologisch perspectief, in Nova et vetera. Tijdschrift voor algemeen onderwijs en opvoeding 85(1-2) (2007), p. 4-10, (Online)

77. D. Pollefeyt, Het hermeneutisch-communicatief model van het godsdienstonderwijs, in Oriëntaties voor de parochiepastoraal 1 (2007), p. 4-9, (Online)

76. D. Pollefeyt, Verweven verhalen, in J. Agten, et al. (ed.), Bibliodrama begeleiden. Wegwijzers voor de praktijk, Antwerpen, Garant, 2007, p. 9-13, (Online)

75B. D. Pollefeyt & E. De Boeck, Niet los van God. Inleiding, in D. Pollefeyt & E. De Boeck (ed.), Niet los van God? Geloof en wetenschap Leuven, Acco, 2007, p. 9-16, (Online)

75A. D. Pollefeyt & E. De Boeck (ed.), Niet los van God? Geloof en wetenschap, Leuven, Acco, 2007, 359 blz. (Online)

74. D. Pollefeyt, Hermeneutisch-communicatief godsdienstonderwijs in een notendop, in Catechetische Service 34(3) (2007), p. 14-16, (Online)

73. D. Pollefeyt, Straffeloosheid onder slachtoffers van misdaden. Een ethische analyse vanuit holocauststudies, in J. Wouters & B. Pattyn (ed.), Misdaden tegen de mensheid. De internationale strijd tegen straffeloosheid, Leuven, Acco, 2006, p. 55-71, (Online)

72B. A. Dillen & D. Pollefeyt, Een caleidoscoop van de sacrale verlangens van mensen vandaag. Uitdagingen voor theologie, pastoraal en onderwijs, in A. Dillen & D. Pollefeyt (ed.), God overal en nergens? Theologie, pastoraal en onderwijs uitgedaagd door een 'sacraal reveil' (Nikè-Reeks: theologische, liturgische en pastorale publikaties, 51), Leuven, Acco, 2006, p. 9-24, (Online)

72A. A. Dillen & D. Pollefeyt (ed.), God overal en nergens? Theologie, pastoraal en onderwijs uitgedaagd door een 'sacraal reveil', in (Nikè-Reeks: theologische, liturgische en pastorale publikaties, 51), Leuven, Acco, 2006, 534 blz. (Online)

71B. A. Dillen, J. De Tavernier, R. Burggraeve, J. Hanssens & D. Pollefeyt, Wanneer 'liefde' toeslaat. Over de kwetsbaarheid van familiale relaties, in A. Dillen, J. De Tavernier, R. Burggraeve, J. Hanssens & D. Pollefeyt (ed.), Wanneer 'liefde' toeslaat. Over geweld en onrecht in gezinnen, Leuven, Davidsfonds, 2006, p. 11-21, (Online)

71A. A. Dillen, J. De Tavernier, R. Burggraeve, J. Hanssens & D. Pollefeyt (ed.), Wanneer 'liefde' toeslaat. Over geweld en onrecht in gezinnen, Leuven, Davidsfonds, 2006, 168 blz. (Online)

70. A. Dillen & D. Pollefeyt, Vergeving in het ziekenhuis: een praktisch-theologische benadering, in L. Leijssen (ed.), Christelijke initiatie en de liturgie. Hulde aan professor dr. Jozef Lamberts bij zijn emeritaat (Nikè-Reeks: theologische, liturgische en pastorale publikaties, 52), Leuven, Acco, 2006, p. 333-346, (Online)

69. D. Pollefeyt & J. Verkoyen, myThomas: logboek voor leerlingen. Een handleiding, in Catechetische service 33(2) (2005), p. 10-16, (Online)

68. D. Pollefeyt, Uittocht en utopie. Een godsdienstpedagogiek voor een interreligieuze en interlevensbeschouwelijke wereld, in L. Braeckmans (ed.), Tussen uittocht, zingeving en utopie. Beschouwingen bij het schoolvak godsdienst, Tielt, LannooCampus, 2005, p. 39-67, (Online)

67. D. Pollefeyt & A. Dillen, Verloren zonen of verloren vaders?, in M. Lamberigts & L. Kenis (ed.), Mens van God. God van Mensen, Antwerpen, Halewijn, 2005, p. 187-215, (Online)

66. D. Pollefeyt, Straffeloosheid onder slachtoffers van misdaden. Een ethische analyse vanuit Holocauststudies, in Ethische perspectieven 15(3) (2005), p. 225-236, (Online)

65. D. Pollefeyt, Het leven doorgeven. Religieuze traditie in de katholieke godsdienstpedagogiek. Ontwikkelingen en toekomstperspectieven, in H. Van Crombrugge & W. Meijer (ed.), Pedagogiek en traditie. Opvoeding en religie, Tielt, LannooCampus, 2004, p. 133-149, (Online)

64C. R. Burggraeve, J. De Tavernier & D. Pollefeyt, Is er vandaag sprake van verruwing? Feiten, verklaringen en uitdagingen, in R. Burggraeve, J. De Tavernier & D. Pollefeyt, De verruwing voorbij. Over de kwetsbaarheid van alle leven, Leuven, Davidsfonds, 2004, p. 25-88, (Online)

64B. R. Burggraeve, J. De Tavernier & D. Pollefeyt, Huiveringwekkende kwetsbaarheid, in R. Burggraeve, J. De Tavernier & D. Pollefeyt, De verruwing voorbij. Over de kwetsbaarheid van alle leven, Leuven, Davidsfonds, 2004, p. 13-23, (Online)

64A. R. Burggraeve, J. De Tavernier & D. Pollefeyt, De verruwing voorbij. Over de kwetsbaarheid van alle leven, Leuven, Davidsfonds, 2004, 354 blz. (Online)

63. D. Pollefeyt, Catechese binnenstebuiten. Uitdagingen voor de parochiecatechese anno 2004, in AanZet, Contactblad voor catechetisten en jongerenbegeleiders 3(2) (2004), p. 3-6, (Online)

62. M. Moyaert & D. Pollefeyt, De pedagogie tussen maakbaarheid en verbeelding, in Ethische perspectieven 14 (2004), p. 87-93, (Online)

61. D. Pollefeyt & R. Bieringer, De toekomst van de bijbel. Bijbelmoeheid: oorzaken en mogelijke remedies, in J. De Tavernier (ed.), De bijbel en andere heilige boeken: verhalen om van te leven?, Leuven, Acco, 2004, p. 19-47, (Online)

60B. I. Cornu & D. Pollefeyt, Religieus opvoeden tussen openheid en geslotenheid. Bijbels geloof in een Babelse wereld, in D. Pollefeyt (ed.), Leren aan de werkelijkheid. Geloofscommunicatie in een wereld van verschil (Nikè-Reeks: theologische, liturgische en pastorale publikaties, 49), Leuven - Leusden, Acco, 2003, p. 45-65, (Online)

60A. D. Pollefeyt (ed.), Leren aan de werkelijkheid. Geloofscommunicatie in een wereld van verschil, Leuven - Leusden, Acco, 2003, 222 blz. (Online)

59. D. Pollefeyt, Morele waarheid en therapeutische relatie in een postmoderne context, in Tijdschrift voor familietherapie 8(1) (2002), p. 28-35, (Online)

58. R. Burggraeve, J. De Tavernier, A. Dillen & D. Pollefeyt, De terreur van oorlogsethiek: over (on)verbreekbare vicieuze cirkels, in B. Pattyn & J. Wouters (ed.), Schokgolven. Terrorisme en fundamentalisme, Leuven, Davidsfonds, 2002, p. 239-250, (Online)

57E. R. Burggraeve, J. De Tavernier, D. Pollefeyt & J. Hanssens, Waar het hart van vol is... De intieme band tussen idolatrie en begeerte, in R. Burggraeve, J. De Tavernier, D. Pollefeyt & J. Hanssens (ed.), Van madonna tot Madonna. In de ban van beelden, idolen en afgoden, Leuven, Antwerpen, Davidsfonds, Pax Christi, 2002, p. 357-363, (Online)

57D. R. Burggraeve, J. De Tavernier, D. Pollefeyt & J. Hanssens, Waarachtig humanisme en vormen van profane idolatrie, in R. Burggraeve, J. De Tavernier, D. Pollefeyt & J. Hanssens (ed.), Van madonna tot Madonna. In de ban van beelden, idolen en afgoden, Leuven, Antwerpen, Davidsfonds, Pax Christi, 2002, p. 191-232, (Online)

57C. R. Burggraeve, J. De Tavernier, D. Pollefeyt & J. Hanssens, Waarachtig Godsgeloof en vormen van religieuze idolatrie, in R. Burggraeve, J. De Tavernier, D. Pollefeyt & J. Hanssens (ed.), Van madonna tot Madonna. In de ban van beelden, idolen en afgoden, Leuven, Antwerpen, Davidsfonds, Pax Christi, 2002, p. 17-52, (Online)

57B. R. Burggraeve, J. De Tavernier, D. Pollefeyt & J. Hanssens, In de ban van beelden en idolen, in R. Burggraeve, J. De Tavernier, D. Pollefeyt & J. Hanssens (ed.), Van madonna tot Madonna. In de ban van beelden, idolen en afgoden, Leuven, Antwerpen, Davidsfonds, Pax Christi, 2002, p. 13-16, (Online)

57A. R. Burggraeve, J. De Tavernier, D. Pollefeyt & J. Hanssens (ed.), Van madonna tot Madonna. In de ban van beelden, idolen en afgoden, Leuven, Antwerpen, Davidsfonds, Pax Christi, 2002, 369 blz. (Online)

56. D. Pollefeyt, Clash tussen wereldbeelden. Wat moslims en christenen van elkaar kunnen leren, in Ethische perspectieven 12(1) (2002), p. 49-51, (Online)

55. D. Pollefeyt, Omgaan met conflicten vanuit religieuze overtuigingen, in Heiliging 51(4) (2001), p. 155-165, (Online)

54. D. Pollefeyt, Lichamelijke intimiteit binnen de psychotherapeutische relatie?, in Tijdschrift voor Familietherapie 7(3) (2001), p. 187-206 (met English summary), (Online)

53. D. Pollefeyt, Vergeven: een nieuwe toekomst voor dader en slachtoffer? Een interview met Prof. Dr. Didier Pollefeyt door Claude Vandevoorde, in Rondom gezin 21(4) (2000), p. 238-260, Overgenomen in Metanoia 1 (2001) 35-54, (Online)

52. J. Haers, D. Pollefeyt & J. Hennion, Ontwikkeling van een geïntegreerd begeleid zelfstudiepakket voor de vakken 'Vraagstukken godsdienst-wetenschappen' aan de KU Leuven, in Instrumenten voor begeleide zelfstudie (H-ogelijn Cahier), Leuven, Acco, 2000, p. 73-91, (Online)

51. D. Pollefeyt, Religie en conflict, in Ethische perspectieven 10(2) (2000), p. 130-135, (Online)

50. D. Pollefeyt, Spiritualiteit tussen hemel en aarde. Pleidooi voor een spiritualiteit van het midden, in Duet. Driemaandelijks tijdschrift 16(4) (1997), p. 169-179, (tevens opgenomen in Nieuwsbrief Alumni Theologie 9(1) (2000) 13-15), (Online)

49C. R. Burggraeve, J. De Tavernier & D. Pollefeyt, Geen toekomst zonder vergeving, in R. Burggraeve, D. Pollefeyt & J. De Tavernier (ed.), Zand erover? Vereffenen, vergeven, verzoenen (Pax Christi Pocket) Leuven, Davidsfonds, 2000, p. 13-22, (Online)

49B. D. Pollefeyt, Vergeving: valkuil of springplank naar een betere samenleving?, in R. Burggraeve, D. Pollefeyt & J. De Tavernier (ed.), Zand erover? Vereffenen, vergeven, verzoenen (Pax Christi Pocket), Leuven, Davidsfonds, 2000, p. 143-172, (Online)

49A. R. Burggraeve, D. Pollefeyt & J. De Tavernier (ed.), Zand erover? Vereffenen, vergeven, verzoenen, in (Pax Christi Pocket) Leuven, Davidsfonds, 2000, 245 blz. (Online)

48. J. Bulckens, T. Dehaene, D. Pollefeyt, A. Vandenhoeck & C. Waegeman, Al de dagen van ons leven. Een boek voor gelovige gezinnen, Averbode, Altiora, 2000, 588 blz. (Online)

47. D. Pollefeyt, L'enseignement religieux, l'enseignement éthique et l'holocauste, in SIDIC. Service International de Documentation Judéo-Chrétienne 33(2) (2000), p. 17-20, (Online)

46B. D. Pollefeyt, De fatale kracht van het fanatisme. Een radicaal-christelijk perspectief, in R. Burggraeve & D. Pollefeyt (ed.), Ethiek en passie. Over de radicaliteit van christelijk engagment. Met een afsluitende bijdrage van D. Pollefeyt (Cahiers voor vredestheologie, 11), Tielt, Lannoo, 2000, p. 277-301, (Online)

46A. R. Burggraeve, & D. Pollefeyt (ed.), Ethiek en passie. Over de radicaliteit van christelijk engagment. Met een afsluitende bijdrage van D. Pollefeyt, in (Cahiers voor vredestheologie, 11), Tielt, Lannoo, 2000, 325 blz. (Online)

45. D. Pollefeyt, Vergeving: een nieuw begin voor dader, slachtoffer en samenleving?, in Kultuurleven. Tijdschrift voor cultuur en samenleving 66(2) (1999), p. 38-47, Herwerkt en in uitgebreide vorm gepubliceerd in Metanoia 2-3 (1999) 7-20., (Online)

44. D. Pollefeyt, Kwaad en verzoening. Een christelijk-ethische analyse in het licht van Auschwitz, in B. Raeymakers & A. Van De Putte (ed.), Lessen voor de eenentwintigste eeuw, Leuven, Universitaire Pers Leuven & Davidsfonds, 1999, p. 109-133, (Online)

43. D. Pollefeyt, Interreligieuze ontmoeting als uitdaging aan het christelijk zelfverstaan, in J. Haers, R. Michiels, T. Merrigan & P. De Mey (ed.), Volk van God en gemeenschap van de gelovigen: pleidooien voor een zorgzame kerkopbouw. Aangeboden aan prof. Robrecht Michiels bij zijn emeritaat Averbode, Altiora, 1999, p. 596-616, (Online)

42. D. Pollefeyt, Mensenrechten: niet al goud dat blinkt?, in Koerier. Tijdschrift van Pax Christi Vlaanderen 41(2) (1998), p. 6-7, (Online)

41. D. Pollefeyt, Ontwikkeling van een victimologie van de Shoah, in P. Tomson (ed.), Persister à vivre après la Shoah. L'intégration existentielle des catastrophes dans l'histoire juive (Verslagboek wetenschappelijke studiedag van het Institutum Iudaicum. Interuniversitair centrum voor de studie van het jodendom, 12 november 1997), Brussel, Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid, 1998, p. 103-121, (Online)

40. D. Pollefeyt, Met je geweten tussen twee stoelen. Ethische reflecties bij de kwestie Israel-Palestina, in De Brug 8(28) (1998), p. 36-37, (Online)

39C. J. De Tavernier & D. Pollefeyt, De mensenrechten: de controverse in zes stellingen en tegenstellingen, in J. De Tavernier & D. Pollefeyt (ed.), Heeft de traditie van de mensenrechten toekomst? (Didachè: geloof en cultuur), Leuven, Acco, 1998, p. 119-126, (Online)

39B. D. Pollefeyt, De mensenrechten als een nieuw verbond met Noach, in J. De Tavernier & D. Pollefeyt (ed.), Heeft de traditie van de mensenrechten toekomst? (Didachè: geloof en cultuur), Leuven, Acco, 1998, p. 119-126, (Online)

39A. J. De Tavernier & D. Pollefeyt (ed), Heeft de traditie van de mensenrechten toekomst?, (Didachè: geloof en cultuur), Leuven, Acco, 1998, 251 blz. (Online)

38. R. Burggraeve, & D. Pollefeyt, Ethiek als intimiteit met God? Christelijke ethiek in gesprek met joodse denkers, in (Verkenning & Bezinning. Een reeks geschriften over de verhouding van de Kerk en het Joodse Volk), Kampen, Kok, 1998, 136 blz. (Online)

37. D. Pollefeyt, God voor het gerecht?, in Kultuurleven. Tijdschrift voor cultuur en samenleving 65(3) (1998), p. 60-63, (Online)

36. D. Pollefeyt, Zijn er dingen die onvergeeflijk zijn?, in Om en rondom. Bisdom van de Krijgsmacht 72 (1997), p. 4-8, (Online)

35. D. Pollefeyt, Lijden aan onverzoenbaarheid? Naar een christelijke benadering van het onvergeeflijke, in Metanoia. Driemaandelijks contactblad katholieke aalmoezeniersdienst bij het gevangeniswezen 5(2-3) (1997), p. 7-15, 32-45, (Online)

34. D. Pollefeyt, Gerechtigheid en verzoening: hoe gaan christenen om met deze verscheurende keuze?, in Aggiornamento. Interdiocesaan tijdschrift voor vrouwelijke religieuzen 39(3) (1997), p. 182-189, (Online)

33. D. Pollefeyt, De zaak Dutroux, in Koerier. Tijdschrift van Pax Christi 40(1) (1997), p. 6-7, (Online)

32. D. Pollefeyt, De morele betekenis van de opstand van het ghetto van Warschau voor onze tijd, in Driemaandelijks tijdschrift van de Stichting Auschwitz 54-55 (1997), p. 5-13, (Online)

31. D. Pollefeyt, Het kwaad is een verhaal. Schets van een hanteer­baar ethisch model voor de geriatrische hulpverlening in confrontatie met het kwaad, in J.-P. Baeyens (ed.), Gerontolo­gie en geria­trie 1996: pro­cee­dings 19th Winter-meeting Oosten­de (Société belge de géron­to­logie et de gériatrie), Leuven & Apeldoorn, Garant, 1997, p. 193-211. Zie ook het verslag van deze toespraak in het vakblad Stethoscopie (56(2) (1996) 52-54) onder de titel Ouderen en geweld: niet alleen slachtoffer: in het kwaad verbonden. (Online)

30. D. Pollefeyt, Racismebestrijding: voorbij moraliserende afkeuring en psychosociale of ideologische verschoning. Een ethische reflectie op het bestrijden van racisme, in H. De Witte (ed.), Bestrijding van racisme en rechts-extremisme. Wetenschappelijke bijdragen aan het maatschappelijk debat Leuven, Acco, 1997, p. 19-41, (Online)

29. D. Pollefeyt, Verzoening met het kwaad, in J. Cornille, et al. (ed.), De steen is weggerold. Verrijzenis en verzoening vandaag Antwerpen, Halewijn, 1997, p. 209-216, (Online)

28. D. Pollefeyt, Mensenrechten: consensus of controverse?, in Ethische perspectieven 7(1) (1997), p. 49-51, (Online)

27. D. Pollefeyt, Verzoening en onverzoenbaarheid na ernstig kwaad. Moraaltheologische reflecties over kwaad en vergeving, in Metanoia. Driemaandelijks Katholieke aalmoezeniersdienst bij het gevangeniswezen 4(4) (1996), p. 67-94, (Online)

26. D. Pollefeyt, Gods almacht en rechtvaardigheid. Gelovige visies op het kwaad van Auschwitz, in Tijdschrift voor geestelijk leven 52(4) (1996), p. 373-388, (Online)

25. D. Pollefeyt, Het kwaad van Auschwitz: een centrale uitdaging in het joodse denken van Levinas, in R. Burggraeve & L. Anckaert (ed.), De vele gezichten van het kwaad. Meedenken in het spoor van Emmanuel Levinas (Cahiers voor Vredestheologie, 5), Leuven & Amersfoort, Acco, 1996, p. 57-90. (Recensie B. Claerhout, Filosoof voor de 21ste eeuw. De onmacht en het kwaad bij Levinas, in De Standaard der Letteren, 20 juni 1999, p. 13 & in Driemaandelijks tijdschrift van de Stichting Auschwitz 52-53 (1996) 219-220). (Online)

24. D. Pollefeyt, Geloof en vertrouwen na Auschwitz, in Interpretatie. Tijdschrift voor bijbelse theologie 4(2) (1996), p. 30, (Online)

23B. D. Pollefeyt, J. De Tavernier & R. Burggraeve, Op weg naar een atoompacifisme. Een pleidooi voor een contextueel en prudentieel pacifisme, in D. Pollefeyt, J. De Tavernier , R. Burggraeve, T. Sauer & F. De Vrieze, Het debat over kernwapens opnieuw actueel (Tevens opgenomen in D. Van Dael, Ethische reflecties rond de internationale wapenhandel, Antwerpen, Pax Christi Vlaanderen, 1996, p. 36-40), Antwerpen, Pax Christi, 1996, p. 7-12, (Online)

23A. D. Pollefeyt, J. De Tavernier, R. Burggraeve, T. Sauer & F. De Vrieze, Het debat over kernwapens opnieuw actueel, Antwerpen, Pax Christi Vlaanderen, 1996, 52 blz. (Online)

22. D. Pollefeyt, Het onvergeeflijke vergeven? Over vergeving en onvergeeflijkheid na misdaden tegen de mensheid, in R. Burggraeve & J. De Tavernier (ed.), Terugkeer van de wraak? Een tijd verscheurd tussen revanche, vergelding en verzoening (Cahiers voor vredestheologie, 8) (Recensie in CIP 29 mei 1996, p. 27-28; De Standaard Magazine, 28 november 1996, p. 18), Averbode, Uitgeverij Averbode; Baarn, Gooi & Sticht, 1996, p. 100-133, (Online)

21. J. De Tavernier & D. Pollefeyt, Eendracht maakt macht maar zelden leidt macht tot eendracht, in Ethische perspectieven 6(1) (1996), p. 41-47, (Online)

20. M. Ellis & D. Pollefeyt, Rabin's Tainted Greatness. Een joodse visie op de moord op Rabin, in Ethische perspectieven 6(1) (1996), p. 21-27, (Online)

19. D. Pollefeyt, Voorbij homogeneïsme en relativisme: een pleidooi voor een cultuur van de dialogale ontmoeting, in Ethische perspectieven 5(4) (1995), p. 181-188, (Online)

18. R. Burggraeve, J. De Tavernier & D. Pollefeyt, Macht en onmacht van ethiek en religie in ex-Joegoslavië, in Ethische perspectieven 5(3) (1995), p. 139-142, (Online)

17. D. Pollefeyt, Voorbij afschuw en verschoning. Over de ethische betekenis van de holocaust voor onze tijd, in Ethische perspectieven 5(2) (1995), p. 82-86, (Online)

16. D. Pollefeyt, Een godsdienstdidactiek van de holocaust. Een lessenreeks over de holocaust met leerkrachtendeel en met documen­ten voor de leerlingen, in Cate­chetische Service 23(131) (1995), 90 blz. (Recensies van dit werk in VBS-informatie 26(3) (1995) 67; Megafoon 67 (1995) 20-25; VVKSO 15 (1994-1995) 3; Het Volk van zaterdag 6 mei 1995, voorpagina; Berichten van de Antwerpse contactgroep voor joden en christe­nen 6 (1995) 5; Verbum 62(5) (1995) 122; Nova et Vetera 52(6) (1995) 473-475; Streven 62(9) (1995) 856; Het teken (okt. 1995) 128; Tijdschrift van de Stichting Auschwitz 49(4) (1995) 159-160; Holocaust and Genocide Studies (1996) 190-193). (Online)

15C. D. Pollefeyt, De holocaust in het godsdienstonderricht, in D. Pollefeyt & J. Bulckens (ed.), Niet lijdzaam toezien! Godsdienstige verwerking van lijden in de huidige (jongeren)cultuur (Nikè-Reeks: theologische, liturgische en pastorale publikaties, 34), Leuven & Amersfoort, Acco, 1995, p. 191-246, (Online)

15B. D. Pollefeyt & J. Bulckens, Woord vooraf, in D. Pollefeyt & J. Bulckens (ed.), Niet lijdzaam toezien! Godsdienstige verwerking van lijden in de huidige (jongeren)cultuur (Nikè-Reeks: theologische, liturgische en pastorale publikaties, 34), Leuven & Amersfoort, Acco, 1995, p. 7-8, (Online)

15A. Pollefeyt & J. Bulckens (ed.), Niet lijdzaam toezien! Over de verwerking van lijden in de huidige (jongeren)cultuur (Nikè-Reeks: theologische, liturgische en pastorale publikaties, 34), Leuven & Amersfoort, Acco, 1995, 291 blz. (Recensies in De Bazuin 78(38) (1995) 15; Godsdienst en maatschappij 17(5) (1995) 21; Standaard der Letteren, donderdag 30 november 1995, p. 20; Verbum 63(1-2) (1995) 30,63 (4-5) (1995) 102-103; Collationes 25(4) (1995) 442-443; J. Quaijtaal, Niet lijdzaam toezien! Verwerking van lijden, in Berichten. Vereniging van docenten levensbeschouwing 202 (1997) 3-5). (Online)

14. R. Burggraeve, L. Anckaert & D. Pollefeyt, Kansen en risico's van het volksnationalisme. Tussen nationaliteit en nationalisme, in R. Burggraeve & J. De Tavernier (ed.), Is God een Turk? Nationalisme en religie Leuven, Davidsfonds, 1995, p. 65-90, (Online)

13. R. Burggraeve & D. Pollefeyt, Voorbij een overspannen moraal. Op zoek naar de bron en de horizon van de christelijke ethiek, in P. Kevers & B. Roebben (ed.), De Bijbel is te doen. Over de relatie tussen Schrift en ethiek (Korrelcahier, 15), Brussel, Licap, 1995, p. 49-63, (Online)

12. D. Pollefeyt, Zijn wij wolven voor elkaar of zijn wij elkanders hoeders? Vragen over de menselijke natuur in het licht van Auschwitz, in IPG. Informele priestergroep Gent. Driemaandelijks tijdschrift 22(4) (1995), p. 1-32, (Online)

11. D. Pollefeyt, Schindler's List: over goed en kwaad als onafscheidbare partners, in Nieuwsbrief Alumni theologie 3(7) (1994), p. 2-3, (Online)

10. D. Pollefeyt, Auschwitz en Hirosjima als uitdagingen voor ons geloof in een leven na de dood, in B. Roebben & E. Van Waelderen (ed.), Over-leven na de dood (Korrelcahier, 11), Averbode/Den Bosch, Altiora/KBS, 1994, p. 30-36, (Online)

9. D. Pollefeyt, Après nous le déluge? Over de rechten van toekom­stige generaties, in Kultuurle­ven. Maandblad voor cultuur en samenleving 60(1)(1993), p. 44-45, (Online)

8. D. Pollefeyt & L. Anckaert, Tussen verwondering en trau­ma. Rosen­zweig, Levinas en Fackenheim: een joods-filoso­fisch perspec­tief, in B. Raymaekers (ed.), Gehelen en frag­men­ten. De vele ge­zichten van de filosofie Leu­ven, 1993, p. 159-164, (Online)

7. R. Burggraeve, J. De Tavernier, V. Draulans, B. Houdart & D. Pollefeyt, De uitdaging van de nieuwe sociale bewegingen in een postmo­dern samenle­vings­klimaat, in K. Cornette & K. Depoortere (ed.), Fragmenten: postmo­derniteit en theologie (Nikè-Reeks: theologische, liturgische en pastorale publikaties, 29) (Verslag van de Vliebergh-Sen­cieleergang afdeling Catechese augustus 1992), Leuven, Acco, 1993, p. 89-117. (Online)

6. D. Pollefeyt, De holocaust als uitdaging voor de christe­lijke vredesopvoeding vandaag, in Ethische perspectieven 3(4)(1993), p. 218-220, (Online)

5. R. Burggraeve  & D. Pollefeyt, Het migrantendebat tussen diaboli­sering en divinisering van de ander, in Ethische perspectieven 3(3)(1993), p. 144-148, (Online)

4. R. Burggraeve & J. De Tavernier & D. Pollefeyt, Volksna­tiona­lisme en racis­me. Een christelijk-ethi­sche kantteke­ning, in Ethische perspec­tieven 2(3)(1992)28-32. [= R. Burggraeve, J. De Tavernier & D. Pollefeyt, Volks­na­tiona­lisme en racisme. Een chris­telijk-ethi­sche kant­teke­ning, in Koerier. Tijd­schrift van Pax Christi 29-30(1992­)24-25.] [= J. De Tavernier, R. Burggraeve & D. Pollefeyt, Volksna­tiona­lisme en racis­me. Een christelijk-ethi­sche kantteke­ning, in R. Snijkers & G. Goris (ed.), Hoever van mijn bed? Mondiale betrokkenheid (Korrelcahier, 7), Averbode, Altiora; Den Bosh, KBS, 1993, 112 p., p. 51-55]. (Online)

3. J. De Tavernier & R. Burggraeve & D. Pollefeyt, Welk volk eerst? Christen­dom en nationalisme, in Tijd­schrift voor geestelijk leven 6(1992), p. 585-597, (Online)

2. D. Pollefeyt, Verslag van de werkgroepen Scheppingsvi­sie en ecologi­sche opdracht: perspectie­ven vanuit Genesis 1’ (R. Burggraeve) & Ondernemings­ethiek in christelijk-ethisch per­spectief (J. Verstrae­ten), in A. Liegeois et al. (ed.), Aspecten van een christelij­ke soci­ale ethiek, Leuven, Bibliotheek van de Facul­teit der Godge­leerdheid, 1991, 181 blz., p. 59-61 (Online) & p. 137-139 (Online).

1. D. Pollefeyt, De holocaust en het denken van E. Levinas. Een poging tot wederzijdse verhelde­ring, in Tijdschrift van de Stichting Ausch­witz 23(1990), p. 35-87, (Online)

© 2024 DidierPollefeyt.be
To top