AT

AT44 Kwaad en verzoening

44. D. Pollefeyt, Kwaad en verzoening. Een christelijk-ethische analyse in het licht van Auschwitz, in B. Raeymakers & A. van de Putte (ed.), Lessen voor de eenentwintigste eeuw, Leuven, Universitaire Pers Leuven & Davidsfonds, 1999, p. 109-133. (Online)

To top