Publicaties

*43. D. Pollefeyt, Interreligieuze ontmoeting als uitdaging aan het christelijk zelfverstaan, in J. Haers, R. Michiels, T. Merrigan & P. De Mey (ed.), Volk van God en gemeenschap van de gelovigen: pleidooien voor een zorgzame kerkopbouw. Aangeboden aan prof. Robrecht Michiels bij zijn emeritaat, Averbode, Altiora, 1999, 864 blz., p. 596-616. (Online)


Nieuw:

Nieuwe publicatie in Marriage, Families and Spiritualities (2023) on the Vatican 2022 document on education

Nieuwe publicatie in Journal of Empirical Theology (2022)

Nieuwe publicatie godsdienstpedagogiek in Religions

Nieuwe publicatie: Letter & Geest I

Projectresultaten Europees onderzoeksproject over deradicalisering (2021)

Nieuwe publicatie: Letter & Geest II (2021)

Nieuwe publicatie joods-christelijke dialoog in BETL317_Pollefeyt (2020)

Nieuwe publicatie: International Journal of Practical Theology (2020)

Nieuwe publicatie: Letter & Geest III (2020)

Nieuwe publicatie over art. 24 van de Belgische Grondwet (2020)

Nieuwe publicatie rond rond godsdienstpedagogiek (2020)

Nieuwe publicatie over godsdienstpedagogiek (2020)

Nieuwe publicatie overĀ deĀ Katholieke dialoogschool (2020)

Mijn eerste MOOC (Massive Open Online Course) (2019)

Monografie: Ethics and Theology after the Holocaust (2018): review (2021)

Zoeken:

Deel op Facebook: