Biografie

Didier Pollefeyt (Menen, 18 november 1965) is een Belgisch katholiek theoloog en gewoon hoogleraar aan de KU Leuven.

Hij doceert aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen catechetiek, godsdienstpedagogiek, post-holocaust theologie en joods-christelijke dialoog. Hij is de drijvende kracht achter Thomas, de Nederlandstalige website voor het godsdienstonderwijs en voorzitter van het Centrum voor Vredesethiek.

Na het behalen van een licentie in de Godsdienstwetenschappen (1988) en een licentie in de Godgeleerdheid (1991) promoveerde Pollefeyt in 1995 met een doctoraat in de Godgeleerdheid over ethiek na Auschwitz. De promotor was prof. Roger Burggraeve. Daarna werd Pollefeyt docent (2000), hoofddocent (2002), hoogleraar (2005) en gewoon hoogleraar (2008) aan de Faculteit Godgeleerdheid, KU Leuven. Zijn onderzoek richt zich sinds 1986 op de studie van de holocaust als uitdaging voor ethiek, interreligieuze dialoog en religieuze opvoeding.

Daarnaast coördineert Pollefeyt het Centrum Academische Lerarenopleiding van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de K.U.Leuven, en richt hij zich op het werkveld met onderzoek naar catechetiek en godsdienstpedagogiek. Sinds 2001 staat hij aan het hoofd van de website Thomas (Theologie Onderwijs en Multimedia, Actieve Samenwerking).

Van 2013 tot 2017 was hij vicerector Onderwijsbeleid van de Katholieke Universiteit Leuven.

» Bekijk het vollediCV Didier Pollefeyt V4 NLge cv van Didier Pollefeyt.

Nieuw:

Mijn eerste MOOC (Massive Open Online Course)

Zopas verschenen: Ethics and Theology after the Holocaust (Leuven, Peeters, 2018, 426 p.)

Zoeken:

Deel op Facebook: