Dienstverlening

Thomas

Thomas (Theologie, Onderwijs en Multimedia: Actieve Samenwerking) wil een actieve en interactieve samenwerking creëren tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijsnetten in Vlaanderen en allen die met geloofsopvoeding (bij jongeren) begaan zijn. Alle actoren van het Vlaamse godsdienstonderwijs en pastoraal op school kunnen elkaar hier vrij ontmoeten in een kwalitatief kader dat ontworpen en onderhouden wordt vanuit de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. Thomas leeft van de overtuiging dat we sterker staan als we samenwerken en dat er doorheen intense interactie samen kan gezocht worden hoe de levensbeschouwelijke en religieuze dimensie van de werkelijkheid voor jongeren op een hedendaagse wijze kan ontsloten worden.

Bezoek Thomas

Enhancing Catholic School Identity

Het Enhancing Catholic School Identity (ECSI) project is gegrond in de theologische inzichten en onderwijskundige visies ontwikkeld aan de Katholieke Universiteit Leuven sinds de tijd van het Tweede Vaticaans Concilie. De oproep van het Concilie is om “(…) onze getuigenis van Jezus Christus te hernieuwen en (…) onze geloofstraditie in relatie tot een veranderende wereld te herprofileren”.

Bezoek de pagina van het Enhancing Catholic School Identity (ECSI) project

Centrum voor Vredesethiek

Het Centrum voor Vredesethiek werd in 1986 opgericht door de professoren Roger Burggraeve en Johan De Tavernier met het oog op fundamenteel ethisch en theologisch onderzoek naar de thema’s van oorlog en vrede. Sinds het einde van de koude oorlog en de val van de Berlijnse muur is de studie van de vredesethiek binnen het centrum mee verschoven van de vraag naar geweldgebruik en militaire afschrikking tussen ideologische blokken naar de opdracht van vreedzaam multicultureel samenleven en van verzoening na collectief geweld tussen volkeren en religies.

Een bijzondere aandacht wordt besteed aan de joodse en christelijke invalshoek van de vredesproblematiek. Het onderzoek naar thema’s van oorlog en vrede, geweld en tolerantie, kwaad en verzoening vindt zijn weerklank in wetenschappelijke onderzoeksprojecten, organisatie van seminaries en nationale en internationale colloquia, publicaties, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening.

Coördinator: Didier Pollefeyt

Bezoek de pagina van het Centrum voor Vredesethiek

To top