AT

AT26 Gods almacht en rechtvaardigheid

26. D. Pollefeyt, Gods almacht en rechtvaardigheid. Gelovige visies op het kwaad van Auschwitz, in Tijdschrift voor geestelijk leven 52(4)(1996)373-388. (Online)

To top