AT

AT25 Het kwaad van Auschwitz

*25. D. Pollefeyt, Het kwaad van Auschwitz: een centrale uitdaging in het joodse denken van Levinas, in R. Burggraeve  & L. Anckaert (ed.), De vele gezichten van het kwaad. Meedenken in het spoor van Emmanuel Levinas (Cahiers voor Vredestheologie, 5), Leuven & Amersfoort, Acco, 1996, p. 57-90. [Recensie B. Claerhout, Filosoof voor de 21ste eeuw. De onmacht en het kwaad bij Levinas, in De Standaard der Letteren van 20 juni 1999, p. 13 & in Driemaandelijks tijdschrift van de Stichting Auschwitz 52-53(1996)219-220]. (Online)

To top