Publicaties

*25. D. Pollefeyt, Het kwaad van Auschwitz: een centrale uitdaging in het joodse denken van Levinas, in R. Burggraeve  & L. Anckaert (ed.), De vele gezichten van het kwaad. Meedenken in het spoor van Emmanuel Levinas (Cahiers voor Vredestheologie, 5), Leuven & Amersfoort, Acco, 1996, p. 57-90. [Recensie B. Claerhout, Filosoof voor de 21ste eeuw. De onmacht en het kwaad bij Levinas, in De Standaard der Letteren van 20 juni 1999, p. 13 & in Driemaandelijks tijdschrift van de Stichting Auschwitz 52-53(1996)219-220]. (Online)


Nieuw:

Nieuwe publicatie in Marriage, Families and Spiritualities (2023) on the Vatican 2022 document on education

Nieuwe publicatie in Journal of Empirical Theology (2022)

Nieuwe publicatie godsdienstpedagogiek in Religions

Nieuwe publicatie: Letter & Geest I

Projectresultaten Europees onderzoeksproject over deradicalisering (2021)

Nieuwe publicatie: Letter & Geest II (2021)

Nieuwe publicatie joods-christelijke dialoog in BETL317_Pollefeyt (2020)

Nieuwe publicatie: International Journal of Practical Theology (2020)

Nieuwe publicatie: Letter & Geest III (2020)

Nieuwe publicatie over art. 24 van de Belgische Grondwet (2020)

Nieuwe publicatie rond rond godsdienstpedagogiek (2020)

Nieuwe publicatie over godsdienstpedagogiek (2020)

Nieuwe publicatie over de Katholieke dialoogschool (2020)

Mijn eerste MOOC (Massive Open Online Course) (2019)

Monografie: Ethics and Theology after the Holocaust (2018): review (2021)

Zoeken:

Deel op Facebook: