AT

AT92 De Bijbel, een heilig boek?

**92. R. Bieringer & D. Pollefeyt, De Bijbel, een heilig boek?, in R. Bieringer (ed.), Dialoog en participatie. Over hedendaagse uitdagingen van het Christelijk geloof, Leuven-Den Haag, Acco, 2010, p. 33-54. (Online)

To top