AT

AT91 Christelijk heil na Auschwitz

91. D. Pollefeyt, Christelijk heil na Auschwitz?, in T. Merrigan & J. Lambelin (ed.), Sporen van heil. Christus in een multireligieuze wereld (Logos 5), Antwerpen, Halewijn, 2010, p. 75-87. (Online)

To top