AT

AT72A God overal en nergens

72A. A. Dillen & D. Pollefeyt (ed.), God overal en nergens? Theologie, pastoraal en onderwijs uitgedaagd door een ‘sacraal reveil’ (Nikè-reeks, 51), Leuven, Acco, 2006, 534 p. (isbn: 90-334-6239-7). (Online)

To top