AT

AT71B Wanneer ‘liefde’ toeslaat: Over geweld en onrecht in gezinnen

71B. A. Dillen & J. De Tavernier & R. Burggraeve & J. Hanssens & D. Pollefeyt, Wanneer ‘liefde’ toeslaat. Over de kwetsbaarheid van familiale relaties, in A. Dillen & J. De Tavernier & R. Burggraeve & J. Hanssens & D. Pollefeyt (ed.), Wanneer ‘liefde’ toeslaat. Over geweld en onrecht in gezinnen, Leuven, Davidsfonds, 2006, p. 11-21. (Online)

To top