AT

AT39C Heeft de traditie van de mensenrechten toekomst?

39C. J. De Tavernier & D. Pollefeyt, De mensenrechten. De controverse in zes stellingen in J. De Tavernier & D. Pollefeyt (ed.), Heeft de traditie van de mensenrechten toekomst? (Didachè: geloof en cultuur), Leuven, Acco, 1998, p. 167-170. (Online)

To top