AT

AT39B Heeft de traditie van de mensenrechten toekomst?

*39B. D. Pollefeyt, De mensenrechten als een nieuw verbond met Noach, in J. De Tavernier & D. Pollefeyt (ed.), Heeft de traditie van de mensenrechten toekomst? (Didachè: geloof en cultuur), Leuven, Acco, 1998, p. 119-126. (Online)

To top