AT

AT30 Racismebestrijding voorbij moraliserende afkeuring en psychosociale of ideologische verschoning

*30. D. Pollefeyt, Racismebestrijding: voorbij moraliserende afkeuring en psychosoci­ale of ideologische verschoning. Een ethische reflectie op het bestrijden van racisme, in H. De Witte (ed.), Bestrijding van racisme en rechts-extremisme. Wetenschappe­lijke bijdragen aan het maatschappelijk debat (Conferentie van de Vlaams-Nederlanse Vereniging voor Politieke Psychologie), Leuven, Acco, 1997, p. 19-41. (Online)

To top