AT

AT29 Verzoening met het kwaad

29. D. Pollefeyt, Verzoening met het kwaad, in J. Cornille et al. (ed.), De steen is weggerold. Verrijzenis en verzoening vandaag, Antwerpen, Halewijn, 1997, p. 209-216. (Online)

To top