AT

AT3 Welk volk eerst? Christendom en Nationalisme

3. J. De Tavernier & R. Burggraeve & D. Pollefeyt, Welk volk eerst? Christen­dom en nationalisme, in Tijd­schrift voor geestelijk leven 6(1992)585-597.[Xb]. (Online)

To top