AT

AT2 Verslag van de werkgroepen ‘Scheppingsvisie en ecologische opdracht: perspectieven vanuit Genesis 1’ (R. Burggraeve) & Ondernemingsethiek in christelijk-ethisch perspectief (J. Verstraeten)

2. D. Pollefeyt, Verslag van de werkgroepen Scheppingsvi­sie en ecologi­sche opdracht: perspectie­ven vanuit Genesis 1’ (R. Burggraeve) & Ondernemings­ethiek in christelijk-ethisch per­spectief (J. Verstrae­ten), in A. Liegeois et al. (ed.), Aspecten van een christelij­ke soci­ale ethiek, Leuven, Bibliotheek van de Facul­teit der Godge­leerdheid, 1991, 181 blz., p. 59-61 (Online) & p. 137-139 (Online).

To top