AT

AT22 Het onvergeeflijke vergeven

*22.  D. Pollefeyt, Het onvergeeflijke vergeven? Over vergeving en onvergeeflijkheid na misdaden tegen de mensheid, in R. Burggraeve & J. De Tavernier (ed.), Terugkeer van de wraak? Een tijd verscheurd tussen revanche, vergelding en verzoening (Cahiers voor vredestheologie, 8), Averbode, Uitgeverij Averbode; Baarn, Gooi & Sticht, 1996, 291 blz., p. 100-133. [Recensie in CIP 29 mei 1996, p. 27-28; De Standaard Magazine 28 november 1996, p. 18]. (Online)

To top