AT

AT21 Eendracht maakt macht, maar zelden lijdt macht tot eendracht

*21. J. De Tavernier & D. Pollefeyt, Eendracht maakt macht maar zelden leidt macht tot eendracht, in Ethische perspectieven 6(1)(1996)41-47. (Online)

To top