AT

AT16 Godsdienstdidactiek van de holocaust

*16. D. Pollefeyt, Een godsdienstdidactiek van de holocaust. Een lessenreeks over de holocaust met leerkrachtendeel en met documen­ten voor de leerlingen, in Cate­chetische Service 23(131)(1995), 90 blz. [Recensies van dit werk in VBS-informatie 26(3)(1995)67; Megafoon 67(1995)20-25; VVKSO 15(1994-1995)3; Het Volk van zaterdag 6 mei 1995, voorpagina; Berichten van de Antwerpse contactgroep voor joden en christe­nen 6(1995)5; Verbum 62(5)(1995)122; Nova et Vetera 52(6)(1995)473-475; Streven 62(9)(1995)856; Het teken (okt. 1995)128; Tijdschrift van de Stichting Auschwitz 49(4)(1995)159-160; Holocaust and Genocide Studies (1996)190-193]. (Online)

To top