AT

AT15C Niet Lijdzaam toezien

15C. D. Pollefeyt, De holocaust in het godsdienstonderricht, in D. Pollefeyt & J. Bulckens (ed.), Niet lijdzaam toezien! Gods­dien­stige verwerking van lijden in de huidige (jongeren)cul­tuur (Nikè-reeks: theologische, liturgische en pastorale publikaties, 34), Leuven & Amers­foort, Acco, 1995, 291 blz., p. 191-246. (Online)

To top