IT

IT060 Witboek over corruptie en integriteit

60. D. Pollefeyt, R. Burggraeve, J. De Tavernier, J. Hanssens, Witboek over corruptie en integriteit (in samenwerking met Pax Christi Vlaanderen), Leuven, Davidsfonds, 2008, 163 p.

To top