AT

AT6 De Holocaust als uitdaging voor de christelijke Vredesopvoeding vandaag

*6. D. Pollefeyt, De holocaust als uitdaging voor de christe­lijke vredesopvoeding vandaag, in Ethische perspectieven 3(4)(1993)218-220. (Online)

To top