Publicaties

41. D. Pollefeyt, Ontwikkeling van een victimologie van de Shoah, in P. Tomson (ed.), Persister à vivre après la Shoah. L’intégration existentielle des catastrophes dans l’histoire juive (Verslagboek wetenschappelijke studiedag van het Insti­tutum Iudaicum. Interuni­versi­tair centrum voor de studie van het jodendom, 12 november 1997), Brussel, Universi­taire Facul­teit voor Protestantse Godgeleerdheid, 1998, p. 103-121. (Online)


Nieuw:

Nieuwe publicatie in Marriage, Families and Spiritualities (2023) on the Vatican 2022 document on education

Nieuwe publicatie in Journal of Empirical Theology (2022)

Nieuwe publicatie godsdienstpedagogiek in Religions

Nieuwe publicatie: Letter & Geest I

Projectresultaten Europees onderzoeksproject over deradicalisering (2021)

Nieuwe publicatie: Letter & Geest II (2021)

Nieuwe publicatie joods-christelijke dialoog in BETL317_Pollefeyt (2020)

Nieuwe publicatie: International Journal of Practical Theology (2020)

Nieuwe publicatie: Letter & Geest III (2020)

Nieuwe publicatie over art. 24 van de Belgische Grondwet (2020)

Nieuwe publicatie rond rond godsdienstpedagogiek (2020)

Nieuwe publicatie over godsdienstpedagogiek (2020)

Nieuwe publicatie over de Katholieke dialoogschool (2020)

Mijn eerste MOOC (Massive Open Online Course) (2019)

Monografie: Ethics and Theology after the Holocaust (2018): review (2021)

Zoeken:

Deel op Facebook: