AT

AT41 Macht en onmacht van de ethiek gedurende de Shoa: Ontwikkeling van een victimologie na Auschwitz

41. D. Pollefeyt, Ontwikkeling van een victimologie van de Shoah, in P. Tomson (ed.), Persister à vivre après la Shoah. L’intégration existentielle des catastrophes dans l’histoire juive (Verslagboek wetenschappelijke studiedag van het Insti­tutum Iudaicum. Interuni­versi­tair centrum voor de studie van het jodendom, 12 november 1997), Brussel, Universi­taire Facul­teit voor Protestantse Godgeleerdheid, 1998, p. 103-121. (Online)

To top