AT

AT4 Volksnationalisme en racisme

*4. R. Burggraeve & J. De Tavernier & D. Pollefeyt, Volksna­tiona­lisme en racis­me. Een christelijk-ethi­sche kantteke­ning, in Ethische perspec­tieven 2(3)(1992)28-32. [= R. Burggraeve, J. De Tavernier & D. Pollefeyt, Volks­na­tiona­lisme en racisme. Een chris­telijk-ethi­sche kant­teke­ning, in Koerier. Tijd­schrift van Pax Christi 29-30(1992­)24-25.] [= J. De Tavernier, R. Burggraeve & D. Pollefeyt, Volksna­tiona­lisme en racis­me. Een christelijk-ethi­sche kantteke­ning, in R. Snijkers & G. Goris (ed.), Hoever van mijn bed? Mondiale betrokkenheid (Korrelcahier, 7), Averbode, Altiora; Den Bosh, KBS, 1993, 112 p., p. 51-55]. (Online)

To top