AT

AT17 Voorbij afschuw en verschoning

*17. D. Pollefeyt, Voorbij afschuw en verschoning. Over de ethische betekenis van de holocaust voor onze tijd, in Ethische perspectieven 5(2)(1995)82-86. (Online)

To top