AT

AT12 Gevaarlijk normaal. Is de mens een wolf of een hoeder voor anderen

12. D. Pollefeyt, Zijn wij wolven voor elkaar of zijn wij elkanders hoeders? Vragen over de menselijke natuur in het licht van Auschwitz, in IPG. Informele priestergroep Gent. Driemaandelijks tijdschrift 22(4)(1995)1-32 [katern]. (Online)

To top