IT

IT113 Hermeneutisch leren in het vak godsdienst

113. D. Pollefeyt, Hermeneutisch leren in het vak godsdienst, in M. Van Dijk-Groeneboer et al. (ed.), Handboek Vakdidactiek Levensbeschouwing & Religie, Leven leren vanuit je wortels, online uitgave, 2020, 541 blz, p. 187-200.

To top