IT

IT087 Kwaad als Perversio Boni

87. D. Pollefeyt, Kwaad als Perversio Boni. Post-holocaust perspectieven op de Godsvraag, in Tijdschrift voor Theologie 53 (4) 2013, 366-379. (Online)

To top