IT

IT079 Vitale Kerkgemeenschappen ter plaatse

79.  A. Dillen, T. Knieps, P. De Mey, D. Pollefeyt & M. Steen, Vitale kerkgemeenschappen ter plaatse. Reflecties over christelijke gemeenschap, lokaliteit en leiderschap, in Collationes. Tijdschrift voor theologie en pastoraal, 2011. (Online)

To top