IT

IT077 Geloof in kinderen?

77. R. Henckens, D. Pollefeyt, D. Hutsebaut, J. Maex, E. De Boeck, Geloof in kinderen? Levensbeschouwelijke groei bij kinderen in kaart gebracht. Opzet, methode en resultaten van empirisch onderzoek bij leerkrachten rooms-katholieke godsdienst en hun leerlingen in de derde graad lager onderwijs en de eerste graad secundair onderwijs (Instrumenta Theologica), Leuven, Peeters, 2011. (Online)

To top