IT

IT066 Kwetsbaar voor goed en kwaad

**/**66. D. Pollefeyt, Kwetsbaar voor goed en kwaad. Een katholieke, ethische en pastorale visie op het menselijk kwaad, in Collationes. Tijdschrift voor theologie en pastoraal 39(4)(2009)449-464. (Online)

To top