IT

IT061 De kerk en de Joden

61. M. Moyaert & D. Pollefeyt, De kerk en de Joden: Onoplosbare paradox of onvoltooid verhaal?, in Tijdschrift voor theologie 48(4)(2008)389-402. (Online)

To top