IT

IT012 Intimiteit in de pastoraal

*12.  D. Pollefeyt, Intimiteit in de pastoraal. Ethische kanttekeningen bij het gebruik van macht binnen de pastorale begeleiding, in Collationes. Tijdschrift voor theo­logie en pastoraal 28(1998)227-245. (Online)

To top