IT

IT008 Macht en onmacht in de psychotherapie

*8. D. Pollefeyt, Voorbij afschuw en verschoning. Grenzen aan-raken, in J. de Klerk-Roscam Abbing & H.E. Lakmaaker (ed.), Macht en onmacht in de psychotherapie, Utrecht, Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie, 1997, p. 5-13. (Online)

To top