AT

AT76 Begeleiden: wegwijzers voor de praktijk

76. D. Pollefeyt, Verweven verhalen, in J. Agten et al. (ed.), Bibliodrama begeleiden. Wegwijzers voor de praktijk, Antwerpen, Garant, 2007, p. 9-13. (Online)

To top