AT

AT73 Straffeloosheid onder slachtoffers van misdaden: Een ethische analyse vanuit holocauststudies

73. D. Pollefeyt, Straffeloosheid onder slachtoffers van misdaden. Een ethische analyse vanuit holocauststudies, in J. Wouters & B. Pattyn (ed.), Misdaden tegen de mensheid. De internationale strijd tegen straffeloosheid, Leuven, Acco, 2006, hoofdstuk X, p. 55-71. (Online)

To top