AT

AT70 Vergeving in het ziekenhuis: een praktisch-theologische benadering

70. A. Dillen & D. Pollefeyt, Vergeving in het ziekenhuis: een praktisch-theologische benadering, in L. Leijssen (ed.), Christelijke initiatie en de liturgie. Hulde aan professor dr. Jozef Lamberts bij zijn emeritaat (Nikè-reeks, 52), Leuven, Acco, 2006, p. 333-346. (Online)

To top