AT

AT7 De uitdaging van de nieuwe sociale bewegingen in een postmodern samenlevingsklimaat

7. R. Burggraeve, J. De Tavernier, V. Draulans, B. Houdart & D. Pollefeyt, De uitdaging van de nieuwe sociale bewegingen in een postmo­dern samenle­vings­klimaat, in K. Cornette & K. Depoortere (ed.), Fragmenten: postmo­derniteit en theologie (Nikè-Reeks: theologische, liturgische en pastorale publikaties, 29)(Verslag van de Vliebergh-Sen­cieleergang afdeling Catechese augustus 1992), Leuven, Acco, 1993, 192 blz., p. 89-117. (Online)

To top