AT

AT68 Uittocht en utopie – Een godsdienstpedagogiek voor een interreligieuze en interlevensbeschouwelijke wereld

68. D. Pollefeyt, Uittocht en utopie. Een godsdienstpedagogiek voor een interreligieuze en interlevensbeschouwelijke wereld, in L. Braeckmans (ed.), Tussen, uittocht, zingeving en utopie. Beschouwingen bij het schoolvak godsdienst, Tielt, LannooCampus, 2005, p. 39-67. (Online)

To top