AT

AT66 Straffeloosheid onder slachtoffers van misdaden

*/*66. D. Pollefeyt, Straffeloosheid onder slachtoffers van misdaden. Een ethische analyse vanuit Holocauststudies, in Ethische perspectieven 15(3)(2005)225-236. (Online)

To top