AT

AT64C De verruwing voorbij

64C. R. Burggraeve & J. De Tavernier & D. Pollefeyt, Is er vandaag sprake van verruwing? Feiten, verklaringen en uitdagingen, in Id., De verruwing voorbij. Over de kwetsbaarheid van alle leven, Leuven, Davidsfonds, 2004, p. 25-88. (Online)

To top