AT

AT60A Leren aan de werkelijkheid

60A. D. Pollefeyt (ed.), Leren aan de werkelijkheid. Geloofscommunicatie in een wereld van verschil (Nikè-Reeks: theologische, liturgische en pastorale publikaties, 49), Leuven – Leusden, Acco, 2003, 222 p. [Bespreking door E. De Smet, Uitdaging. De godsdienstles, in Kerk en leven van 2 april 2003, p. 14]. (Online)

To top